Распоред полагања разредних и поправних испита у августовском испитном року

ПОДРУЧЈЕ РАДА:ХЕМИЈА,НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО

ШКОЛСКА 2022/2023. ГОДИНА

Одељ.Датум и време полагања/учионицаПРЕДМЕТПРЕДСЕД. КОМИС.ИСПИТИВАЧСТАЛНИ ЧЛАН
I-1Писмени 16.08. у 10.00 76 Усмени 21.08. у 11.00 83   Математика   Сарић Јасмина    Биљана Чеврљаковић    Миросављевић Зорица
I-124.08. у 9.15 60ФизикаСарић ЈасминаЈоксимовић МиленијаОстојић Весна
I-2Писмени 16.08. у 10.00 76 Усмени 21.08. у 12.00 77   Математика   Авејић СлавицаМиросављевић Зорица      Чеврљаковић Биљана
I-224.08. у 9.00 60 ФизикаАвејић СлавицаЈоксимовић МиленијаОстојић Весна
I-3  24.08. у 10.00 60    ФизикаМилојковић Дејан Јоксимовић Миленија  Остојић Весна
I-3Писмени 16.08. у 10.00 76 Усмени 21.08. у 12.30 78  Математика        Милојковић Дејан Миросављевић Зорица        Чеврљаковић Биљана
I-3  23.08. у 9.30 79    ИсторијаМилојковић Дејан  Сарић ЈасминаСтанковић Витомир
I-4Разредни 22.08. у 8.30 60 Поправни 24.08. у 11.00 60    ФизикаПајић Татјана  Јоксимовић Миленија Остојић Весна
I-4Писмени 16.08. у 10.00 76 Усмени 21.08. у 11.30 76     Математика  Пајић Татјана Биљана Чеврљаковић      Миросављевић Зорица
II-1  25.08. у 8.00 60  ФизикаУнковић Митровић ВиолетаЈоксимовић МиленијаОстојић Весна
II-1  23.08. у 10.00 76Технолошке операцијеУнковић Митровић ВиолетаВучуровић МарицаПајић Татјана
II-2Писмени 16.08. у 10.00 77 Усмени 23.08. у 11.00 78  Математика  Павковић АнитаУрошевић Весна        Чеврљаковић Биљана
II-225.08. у 9.30 60ЕлектротехникаПавковић АнитаЈоксимовић МиленијаОстојић Весна
II-2  24.08. у 10.00 76  Органска хемијаПавковић АнитаВујадиновић ГорданаДимитријевић Станојковић Јелена
II-229.08.у 10.00 77Аналитичка хемијаПавковић АнитаДимитријевић Станојковић ЈеленаЖикић Вишња
II-228.08. у 13.00 77Технолошке операцијеМарковић КристинкаПавковић АнитаВујадиновић Гордана
II-3Писмени 16.08. у 10.00   у 77 Усмени 23.08. у 10.30 77  Математика  Тасић Милена Урошевић Весна    Чеврљаковић Биљана
II-4Писмени 16.08. у 10.00 77 Усмени 23.08. у 10.00 81  Математика  Сарић Јасмина   Биљана Чеврљаковић      Миросављевић Зорица
II-425.08. у 8.30 60    Физика Биљана Чеврљаковић  Јоксимовић МиленијаОстојић Весна
II-429.08 у 9.00 81Органска хемијаБиљана ЧеврљаковићРанћић ЗорицаЕрцег Нина
II-423.08. у 9.15 82  ИсторијаБиљана Чеврљаковић  Сарић ЈасминаСтанковић Витомир
III-123.08. у 10.30 80Технолошке операцијеСнежана ЖужаВујадиновић ГорданаВучуровић Марица
III-125.08. у 10.00 60EлектротехникаСнежана ЖужаМиленија ЈоксимовићВесна Остојић
III-221.08. у 8.45 79Прерада и одлагање чврстог отпада  Миросављевић Зорица  Вујадиновић ГорданаРадовановић Злата
III-222.08. у 11.00 79  Машине,апарати и операције  Гордана Вујадиновић  Ранковић                           ДраганаПавковић Анита
III-222.08. у 10.30 79Загађивање и заштита тлаГордана ВујадиновићПавковић АнитаРадовановић Злата
III-2Писмени 16.08. у 10.00 78 Усмени 23.08. у 8.00 79  Математика  Гордана ВујадиновићМиросављевић ЗорицаУрошевић Весна
III-3Разредни 28.08. у  9.00 76 Поправни 30.08. у 9.00 76Сировине за хемијске и фармацеутске производеРанђић ЗорицаНедић СлавенкаДаница Друловић
III-3Разредни 22.08.  у 9.00 60 Поправни 25.08. у 10.15 60    EлектротехникаРанђић Зорица  Јоксимовић Миленија Остојић Весна
III-3Писмени 16.08. у 10.00 78 Усмени 23.08. у 8.30 80  МатематикаРанђић Зорица  Миросављевић ЗорицаУрошевић Весна
III-3Писмени 18.08. у 10.00 53 Усмени 21.08.  у 12.00 53  Енглески језикЗорица Ранђић   Милена ТасићБојана Станкић
III-3Разредни 21.08. у 8.30 76 Поправни 29.08. у 11.00 76Технолошке операцијеЗорица Ранђић  Марија ЂуровићТатјана Пајић
III-331.08. у 8.00 76Физичка хемијаМиросављевић ЗорицаЗорица РанђићМиланка Перовић
III -4Разредни 21.08. у 11.00 79 Поправни 30.08. у 11.00 81 Физичка хемијаЉиљак СлавкаТатјана МитровићМиланка Перовић
III-422.08. у 11.00 60ЕлектротехникаМитровић Татјана,  Јоксимовић Миленија Остојић Весна
III-429.08. у 10.15 82  Инструментална анализаМитровић Татјана  Ивановић ЛелаРанђић Зорица
IV122.08. у 9.30 76Аутоматска контрола процесаЕрцег НинаРанковић ДраганаМилојковић Дејан
IV-1  Писмени 16.08. у 10.00 77 Усмени 21.08. у 9.00 83  МатематикаЕрцег Нина  Урошевић Весна      Миросављевић Зорица      
IV-2Разредни 18.08. у 10.00 76 Поправни 22.08. у 11.00 83  Загађивање и заштита ваздухаПеровић МиланкаНедић СлавенкаРадовановић Злата
IV-2Разредни 17.08. у 10.00 76 Поправни 21.08. у 9.00 81Загађивање и заштита водеПеровић МиланкаРадовановић ЗлатаВучковић Милка
IV-3Писмени 16.08. у 10.00 77 Усмени 21.08. у 9.00 78Математика        Ђуровић Марија        Миросављевић Зорица        Урошевић Весна
IV-322.08. у 9.00 78Технологија фармацеутских производаНедић СлавенкаЖужа СнежанаЂуровић Марија
IV-321.08. у 12.00 80Аутоматска контрола процесаЂуровић МаријаНедић СлавенкаЕрцег Нина
IV-322.08. у 10.15 80Физичка хемијаЂуровић МаријаВучковић МилкаЕрцег Нина
IV-328.08. у 10.00 80Koнтрола квалитета сировина и производаЂуровић МаријаЕрцег НинаНедић Славенка
IV-421.08. у 9.30 82Физичка хемијаЈоксимовић МиленијаПеровић МиланкаВучковић Милка
IV-422.08. у 10.00 82Електроаналитичке методеЈоксимовић МиленијаВучковић МилкаПеровић Миланка

Разредни-и-поправни-испити-ПППХ-1