Распоред полагања матурских испита за ванредне ученике у јунском испитном року

ПОДРУЧЈЕ РАДА: ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО                       

ШКОЛОВАЊЕ ТРАЈЕ: ___ЧЕТИРИ__године                                       РАЗРЕД: ДОКВАЛИФИКАЦИЈА

ПРЕДМЕТДАТУМ И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТАБр. канд.И С П И Т И В А ЧСТАЛНИ ЧЛАН
МАТУРСКИ ИСПИТ    
Српски језик и књижевностПисмени 12.06.2023. у 14.002Унковић М. ВиолетаМитровић И. Весна
Изборни оредмет: Органска хемијска технологија13.06.2023. у 16.302Друловић ДаницаПавковић Анита
Одбрана рада: Органска хемијска технологија14.06.2023. у 14.302Друловић ДаницаПавковић Анита
     

 ПРЕДСЕДНИК  КОМИСИЈЕ Даница Друловић