Распоред полагања испита за ванредне ученике у новембарском року

ПОДРУЧЈЕ РАДА : ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО      ШКОЛОВАЊЕ ТРАЈЕ  : __четири__ године  ;       РАЗРЕД : IV

ПРЕДМЕТДАТУМ И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТАУЧИОНИЦАБр. канд.И С П И Т И В А ЧСТАЛНИ ЧЛАН
Српски језик и књижевностПисмени:  2.11.2020. у 12:30 Усмени:    5.11.2020. у  9:45431Виолета УнковићИвана Манојловић
ЕнглескиПисмени:  4.11.2020. у 12:30 Усмени: 12.11.2020. у 18:00531Бојана СтанкићМилена Тасић
Филозофија13.11.2020 у 14:00542Светозар ЈованчићАлександар Стевановић
Физичка хемија5.11.2020 у 10:00501Нина ЕрцегВучковић Милка
Испитивање у технолошкој производњи  12.11.2020. у 16:1550  2  Лела Ивановић  Даница Друловић
Електроаналитичке методе5.11.2020 у 10:00  501Вучковић МилкаНина Ерцег
Органска хемијска технологија12.11.2020. у 16:45501Даница ДруловићЛела Ивановић
Аутоматска контрола процеса10.11.2020.  у 15:30501Драгана РанковићДејан Милојковић
Организација пословања17.11.2020. у 11:40501Марија ЂуровићГордана Вујадиновић
Верска настава18.11.2020. у 16:00541Срећко ПантелићКостић Славиша
Биологија4.11.2020. у 12:20541Славица АвељићАнита Сарка Пауновић
Општа и неорганска хемија2.11.2020. у 10:00591Љиљана СпарићЈелена Димитријевић Станојковић

Председник комисије Анита Павковић                  

ПОДРУЧЈЕ РАДА: ПОЉОПРИВРЕДА,ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ                  ШКОЛОВАЊЕ ТРАЈЕ: ____3 и 4 ___године

РАЗРЕД: _други______

ПРЕДМЕТДАТУМ И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТАУЧИОНИЦАБр. канд.И С П И Т И В А ЧСТАЛНИ ЧЛАН
Обрада меса5.11.2020. 13чКланица1Палић ДраганаВукосављевић Слађана
Операције и мерење у пекарству6.11.2020. 16 ч501Лемаић НаташаНовковић Предраг
Физика9.11.2020. 12 ч601Остојић ВеснаЈоксимовић Миленија
Аналитичка хемија12.11.2020. 9.40 ч591Пешић ГорданаДодик Соња
Грађанско васпитање17.11.2020. 13 ч541Љиљак СлавкаСтанковић Витомир
Органска хемија19.11. 2020. 15.40 ч591Додик СоњаПешић Гордана

ПРЕДСЕДНИК  КОМИСИЈЕ Катарина Марковић

ПОДРУЧЈЕ РАДА: ПОЉОПРИВРЕДА,ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ                              ШКОЛОВАЊЕ ТРАЈЕ: ____IV__________године

РАЗРЕД: ___IV____

ПРЕДМЕТДАТУМ И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТАУЧИОНИЦАБр. канд.И С П И Т И В А ЧСТАЛНИ ЧЛАН
Српски језик и књижевностПисмени 2.11.2020. у 12:30431Јанковић МајаЖунић Ивана
Српски језик и књижевностУсмени 12.11.2020. у 12:10431Јанковић МајаЖунић Ивана
Енглески језикПисмени 4.11.2020. у 12:30532Јевтић ВеснаГаловић Љиљана
Енглески језикУсмени 9.11.2020. у 12:15532Јевтић ВеснаГаловић Љиљана
МатематикаПисмени 3.11.2020. у 12:30601Митровић МирјанаМаринковић Драгана
МатематикаУсмени 5.11.2020. у 15:30601Митровић МирјанаМаринковић Драгана
Физичко васпитање3.11.2020. у 14:30Фиск.сала1Јоксимовић ЗорицаВукелић Горан
Верска настава4.11.2020. у 16:00541Пантелић СрећкоКостић Славиша
Филозофија13.11.2020. у 14:00541Јованчић СветозарСтевановић Александар
Устав и права грађана17.11.2020. у 13:00541Љиљак Славка 
Прехрамбена технологија17.11.2020. у 14:30502Љубомировић МаријаМарковић Оливера
Машине и апарати са аутоматиком10.11.2020. у 10:00542Новковић ПредрагЈовановић Слободан
Физичка хемија5.11.2020. у 9:40542Марковић БогданкаВучковић Јасмина

       ПРЕДСЕДНИК  КОМИСИЈЕ         Лончар Душица

ПОДРУЧЈЕ РАДА : ПОЉОПР. ПРОИЗВ. И ПРЕРАДА ХРАНЕ      ШКОЛОВАЊЕ ТРАЈЕ  :___4__ године  ;    РАЗРЕД : СВИ (ДОКВАЛИФИКАЦИЈА)

ПРЕДМЕТДАТУМ И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТАУЧИОНИЦАБр. канд.И С П И Т И В А ЧСТАЛНИ ЧЛАН
Верска настава  18.11 2020.  у  15:55  541Пантелић СрећкоНакнадна информација
Устав и права грађана  17.11.2020. у 13:00541Љиљак СлавкаНакнадна информација
Хемија  20.11.2020. у 15:30591Додиг СоњаПешић Гордана  
Прехрамбена технологија10.11 2020. у  8:30501Ракић- Љубомировић МаријаМарковић Оливера
Математика ( писмени ) ( усмени )3.11.2020. у 12: 30 Инфо на  писменом601Митровић МирјанаМаринковић Драгана
Практична настава 2. год.  12.11.2020. у  9:10501Ракић- Љубомировић МаријаМарковић Оливера
Српски јези и књижевност ( писмени) ( усмени )  2.11.2020. у 12: 30 Инфо на  писменом431Јанковић МајаНакнадна информација
Филозофија  13.11.2020 . у  14:00541Јованчић СветозарНакнадна информација

                                                                                                                                       ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ      Ивана Павловић       

ПОДРУЧЈЕ РАДА: ПОЉОПРИВРЕДА,ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ                       ШКОЛОВАЊЕ ТРАЈЕ: ___3 и 4___________године

РАЗРЕД: ___3____

ПРЕДМЕТДАТУМ И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТАУЧИОНИЦАБр. канд.И С П И Т И В А ЧСТАЛНИ ЧЛАН
Српски језик и књижевностПисмени 2 .11.у 12,30 Усмени 12.11. у12,00432Јанковић МајаЖунић Ивана
Математика Писмени 3.11.у12,30 Усмени 5.11.у15,30612Мирјана МитровићДрагана Мариновић
Енглески језикПисмени 3.11. у 12,30 Усмени 9.11. у 12,40533Весна ЈефтићЉиљана Галовић
Прехрамбене технологије17.11. у 14,30501Марија Ракић-ЉубомировићОливера Марковић
Микробиологија3.11 у 15,45501Златица АлемпијевићНаташа Милошевић
Биохемија10,11 у 10,30501Наташа МилошевићЗлатица Алемпијевић
Грађанско васпитање17.11 у 13,00502Славица ЉиљакВитомир
Машине и апарати са аутоматиком3.11 у 15,45501Слободан ЈовановићПредраг Новаковић
Практична настава13.11 у 11,15501Прех.Марија Ракић-Љубомировић Машине Слободан ЈовановићОливера Марковић   Предраг Новковић
Географија11.11 у 9,30541Миљан МићуновићДрагана Беара-Митић
Производња и прерада хлеба6.11 у 14,00Пекара1Смиљана МаринковићДанијела Петровић
Верска настава4.11 у 15,45542Срећко ПантелићСлавенка Ностић
Прерада меса5.11 у 13,00Кланица1Слађана ВукосављевићДрагана Палић
Социологија са правима грађана17.11 у 13,00541Славица ЉиљакВиолета Тодоровић
Екологија4.11 у 12,30541Славица АвејићАнита Паунковић

 ПРЕДСЕДНИК  КОМИСИЈЕ  Алемпијевић Златица

 

        

ПОДРУЧЈЕ РАДА : ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО          ШКОЛОВАЊЕ ТРАЈЕ  : _четири___ године  ;    

 РАЗРЕД : доквалификација

ПРЕДМЕТ  ДАТУМ И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТАУЧИОНИЦАБРОЈ КАНДИДАТАИСПИТИВАЧСТАЛНИ ЧЛАН
Српски језик и књижевностписмени 02.11.2020. у 12.30 усмени 05.11.2020. у 10h431Унковић Митровић ВиолетаМанојловић Ивана
Веронаука *04.11.2020. у 15.45541Пантелић Срећконаставник из друге школе
Физичка хемија*17.11.2020. у 9.40502Ранђић ЗорицаПеровић Миланка
Хемијска технологија*12.11.2020. у 16.30501Друловић ДаницаИвановић Лела
Физика09.11.2020. у 12.30604+1усл.Јоксимовић МиленијаОстојић Весна
Примена рачун. у тех. процесима06.11.2020. у 9.10501Ранковић ДраганаРадовановић Злата
Организација производње17.11.2020. у 11.40501Ђуровић МаријаВујадиновић Гордана
Организација пословања17.11.2020. у 11.40501+1усл.Ђуровић МаријаВујадиновић Гордана
Биологија04.11.2020. у 12.20541Авејић СлавицаАнитаС.Пауновић
Аналитичка хемија *17.11.2020. у 9.10593Митровић ТатјанаЖикић Вишња
Социологијапо договору/3 условноЉиљак СлавкаТодоровић Виолета

*Председник комисије има замену                                          

Председник комисије  Даница Друловић

ПОДРУЧЈЕ РАДА: ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО                                    ШКОЛОВАЊЕ ТРАЈЕ: три и четри године

РАЗРЕД: III

ПРЕДМЕТДАТУМ И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТАУчионицаБр. канд.И С П И Т И В А ЧСТАЛНИ ЧЛАН
СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТПисмени  2.11.2020. у 12 и 30 Усмени    5.11.2020. у 10432            Виолета УнковићИвана Манојловић
  ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИКПисмени  3.11.2020. у 12 и 30 Усмени    12.11.2020. у 18532Милена ТасићБојана Станкић
  МАТЕМАТИКАПисмени  4.11.2020. у 12 и 30 Усмени    17.11.2020. у 11 и 30611Весна УрошевићЗорица Миросављевић
  БИОХЕМИЈА (тифт)Усмени  5.11.2020. у 12591Тања МитровићЈелена Димитријевић
  ЕЛЕКТРОТЕХНИКАУсмени  9.11.2020. у 13601Миленија ЈоксимовићВесна Остојић
  ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕУсмени  9.11.2020. у 15Фиск.сала1Зденка ЛатиновићКристинка Марковић
ТЕХНОЛОШКЕ ОПЕРАЦИЈЕ    (хтт)Усмени 5.11.2020. у 9 и 30501Дејан МилојковићМарица Вучуровић
МАШИНЕ, АПАРАТИ И ОПЕРАЦИЈЕ С АУТОМАТИКОМУсмени 19.11.2020. у 9 и 30501Дејан МилојковићГоца Вујадиновић
НЕОРГАНСКА ХЕМИЈСКА ТЕХНОЛОГИЈА (хтт)Усмени 18.11.2020. у 10501Злата РадовановићГоца Вујадиновић

                                                   ПРЕДСЕДНИК  КОМИСИЈЕ Милка Вучковић