Распоред полагања испита за ванредне ученике у новембарском испитном року

marica-vucurovic.png

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У НОВЕМБАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ

Школске 2023/2024

ПОДРУЧЈЕ РАДА: ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО

РАЗРЕД: ТРЕЋИ                         

ШКОЛОВАЊЕ ТРАЈЕ: ЧЕТИРИ ГОДИНЕ

ПРЕДМЕТДАТУМ И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТАМЕСТО ОДРТЖАВАЊА ИСПИТАБР. КАНДИДАТАИСПИТИВАЧСТАЛНИ ЧЛАН
СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТПисмени део 1.11.2023 у 13,00Кабинет1В. МитровићИ. Манојловић
Усмени део 15.11.2023 у 9,45Кабинет
ЕНГЛЕСКИПисмени део 3.11.2023 у 13,00Кабинет1М ТасићБ Станкић
Усмени део 17.11.2023 у 10,25Кабинет
ФИЗИЧКА ХЕМИЈА14.11.2023 у 11,30Кабинет1З. РанђићМ Перовић
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА16.11.2023 12,00Кабинет1М. ЈоксимовићВ. Остојић
АУТОМАТСКА КОНТРОЛА ПРОЦЕСА20.06.2023 у 16,00Кабинет1Д РанковићЗ Радовановић
СОЦИОЛОГИЈА16.11.2023Кабинет1С. Љиљак 
ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕПО ДОГОВОРУКабинет1С. ЉиљакЈ. Сарић

                                                                                                                                                                          Председник комисије:

Драгана Ранковић

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У НОВЕМБАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ Школске 2023/2024

ПОДРУЧЈЕ РАДА: ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО

РАЗРЕД: ЧЕТВРТИ                                                                                      

 ШКОЛОВАЊЕ ТРАЈЕ: ЧЕТИРИ ГОДИНЕ

ПРЕДМЕТДАТУМ И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТАМЕСТО ОДРТЖАВАЊА ИСПИТАБР. КАНДИДАТАИСПИТИВАЧСТАЛНИ ЧЛАН
МАТЕМАТИКАПисмени део 2.11.2023 у 13,00Кабинет2В. УрошевићЗ Миросављевић
Усмени део 14.06.2023 у 11,30Кабинет
СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТПисмени део 1.11.2023 у 13,00Кабинет1В. МитровићИ. Манојловић
Усмени део 17.11.2023 у 9,45Кабинет
ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ6.11.2023 у 17.00Фискултурна сала1К. МарковићГ. Вукелић
ХЕМИЈСКА ТЕХНОЛОГИЈА2.11.2023 у 10,30Лабораторија1З РадовановићЛ Ивановић
ФИЗИЧКА ХЕМИЈА14.11.2023 у 11,30Кабинет3З. РанђићМ Перовић
ИСПИТИВАЊЕ У ТЕХНОЛОШКОЈ ПРОИЗВОИДЊИ16.11.2023 у 10,25Лабораторија1Л ИвановићЗ Радовановић
ИНСТРУМЕНТАЛНЕ МЕТОДЕ АНАЛИЗЕ15.11.2023 10,30Кабинет1З. РанђићД. Ранковић
АУТОМАТСКА КОНТРОЛА ПРОЦЕСА16.11.2023 у 10,25Кабинет1Д РанковићЗ Радовановић
КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА15.11.2023  у 9,30Кабинет1Н. ЕрцегЗ Радовановић

                                                                                                                                                                          Председник комисије:

Драгана Ранковић

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У  __НОВЕМБАРСКОМ__  ИСПИТНОМ РОКУ

Школске 2023/2024. године

ПОДРУЧЈЕ РАДА: ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО                       

ШКОЛОВАЊЕ ТРАЈЕ: _____ЧЕТИРИ_године                                                                        

РАЗРЕД:      ДОКВАЛИФИКАЦИЈА__

ПРЕДМЕТДАТУМ И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТАБр. канд.И С П И Т И В А ЧСТАЛНИ ЧЛАН
Примена рачунара у технолошким процесима01.11.2023  у  09.401Ранковић ДраганаРадовановић Злата
Организација пословања07.11.2023.  у 16.501Ђуровић МаријаВујадиновић Гордана
Аутоматска контрола процеса15.11.2023.  у  09.401Ранковић ДраганаРадовановић Злата
     
     

 ПРЕДСЕДНИК  КОМИСИЈЕ 

Даница Друловић

 

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У  _новембарском_  ИСПИТНОМ РОКУ

Школске 2023/2024. године

ПОДРУЧЈЕ РАДА: ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО                       

ШКОЛОВАЊЕ ТРАЈЕ:  једну годину                                                                                                

РАЗРЕД: пети степен

ПРЕДМЕТДАТУМ И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТАУЧИОНИЦАБр. канд.И С П И Т И В А ЧСТАЛНИ ЧЛАН
Мерење и регулациаја процеса14.11.2023. у 10,30 1Ранковић ДраганаНедић Славенка

ПРЕДСЕДНИК  КОМИСИЈЕ

Вујадиновић Гордана

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У НОВЕМБАРСКОМ   ИСПИТНОМ РОКУ

Школске 2023/2024 године

ПОДРУЧЈЕ РАДА:  Пољопривреда, производња и прерада хране                                                               

ШКОЛОВАЊЕ ТРАЈЕ: 3 и 4  године

РАЗРЕД: ТРЕЋИ, ПТ, ТБТ, ПЕК, МЕС , ОПИ

ПРЕДМЕТДАТУМ И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТАБр. канд.И С П И Т И В А ЧСТАЛНИ ЧЛАН
МатематикаПисмени 2.11.2023. 13:00 Усмени 7.11. у 10:301Мирјана Митровић Драгана Маринковић

                                                                                                                                                                           ПРЕДСЕДНИК  КОМИСИЈЕ

 Златица Алемпијевић

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У  ____новембарском______________  ИСПИТНОМ РОКУ

Школске 2022/2023. године

ПОДРУЧЈЕ РАДА: ПОЉОПРИВРЕДА,ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ                       

ШКОЛОВАЊЕ ТРАЈЕ: ________2023-2024.______године                                                                                                  РАЗРЕД: ___4____

ПРЕДМЕТДАТУМ И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТАУЧИОНИЦАБр. канд.И С П И Т И В А ЧСТАЛНИ ЧЛАН
Математика02.11.2023. писмени у 13:00
усмени по договору
 1Д.МаринковићМ.Митровић
Прехрамбена технологија14.11.2023. у 15:45 3М.Ракић ЉубомировићО.Марковић
Машине и апарати16.11.2023. у 15:45 2П.НовковићС.Јовановић
Практична настава16.11.2023. у 16:10 1П.Новковић, М.Ракић ЉубомировићС.Јовановић
Грађанско васпитање15.11.2023. у 17:40 1С.ЉиљакВ.Станковић

 ПРЕДСЕДНИК  КОМИСИЈЕ 

Душица Лончар

РАСПОРЕД  ПОЛАГАЊА  ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У  _НОВЕМБАРСКОМ_ИСПИТНОМ  РОКУ   шк. 2023. /2024. год .                                                                

ПОДРУЧЈЕ РАДА : ПОЉОПР. ПРОИЗВ. И ПРЕРАДА ХРАНЕ      

ШКОЛОВАЊЕ ТРАЈЕ  :___4__ године  ;    

РАЗРЕД : СВИ (ДОКВАЛИФИКАЦИЈА)

ПРЕДМЕТ  ДАТУМ И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТАБРОЈ КАНДИДАТАИСПИТИВАЧСТАЛНИ ЧЛАН
Српски језик и књижевностписмени  1 . 11. 2023. у  13 : 00 усмени  : по договору1Јанковић МајаЖунић Ивана
Аналитичка хемија  17. 11. 2023. у  16 : 001Рађеновић ГорданаДодиг Соња
Енглески језик  писмени 3 . 11. 2023. у  13 : 00 усмени  : по договору1Галовић Љиљананакнадна информација
Физика  16. 11. 2023. у   12 : 451Остојић ВеснаЈоксимовић Миленија

У Београду  ;  24. 10. 2023.                                                                          

ПРЕДСЕДНИК   КОМИСИЈЕ      Ивана Павловић  

                                                                                                                                                             

ACFrOgDQb4lW31mhivFCWOqs-NpP9eWBK2a7xoGTvv5oco7B1J7efVmFHVZOJ1_EqT4kSVfHQyYYppKyhDkV7cHllYnkCMh2FRGRA3K8uxhMlDyJJvJeNHT2fCL6w1aG9TWpm8srdCoU2xdkaR1b