Распоред полагања испита за ванредне ученике у августовском испитном року

 

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У АВГУСТОВСКОМ  ИСПИТНОМ РОКУ

Школске 2021/2022. године

ПОДРУЧЈЕ РАДА: ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО                                                   

ШКОЛОВАЊЕ ТРАЈЕ: четри године

РАЗРЕД: ТРЕЋИ

ПРЕДМЕТДАТУМ И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТАБр. канд.И С П И Т И В А ЧСТАЛНИ ЧЛАН
Српски језик и књижевностписмени 17.8.2022.  у 10 часова
усмени 19.8.2022. у 10 часова
    1Весна Митровић  Виолета Унковић
Енглески језик писмени 15.8.2022.  у 10 часова         
усмени 23.8.2022. у 10 и 30 часова    
    1Милена Тасић   Небојша Петрушић
Математикаписмени 16.8.2022.  у 10 часова         
усмени 23.8.2022. у 8 и 30 часова            
    1Весна УрошевићЗорица Миросављевић
Машине, апарати и операције                                                                (хл)18.8.2022.  у 10 часова    1Дејан МилојковићГоца Вујадиновић
Електротехника26.8.2022.  у 11 часова    1Миленија ЈоксимовићВесна Остојић
Хемијска технологија       (тзжс)22.8.2022. у 9 часова    1Злата РадовановићДаница Друловић
Физичка хемија                     (хл)31.8.2022. у 10 и 30 часова    1Нина ЕрцегМилка Вучковић
Инструментална анализа    (хл)22.8.2022. у 9 часова    1Лела ИвановићЗорица Ранђић
Социологија31.8.2022. у 10 часова    1Славка ЉиљакДруга школа
Верска настава22.8.2022. у 11 и 30 часова    1Срећко ПантелићДруга школа
Физичко васпитање31.8.2022. у 9 и 30 часова    1Зденкан ЛатиновићКристинка Марковић
Микробиологија                (тзжс)25.8.2022. у 11 часова    1Славица АвејићАлександра Симић

 ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ:    Милка Вучковић

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У  _АВГУСТОВСКОМ __  ИСПИТНОМ РОКУ

Школске 2021/2022. године

ПОДРУЧЈЕ РАДА: ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО                       

ШКОЛОВАЊЕ ТРАЈЕ: __четири___године                                                               

РАЗРЕД: __ДОКВАЛИФИКАЦИЈА_____

ПРЕДМЕТДАТУМ И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТАБр. канд.И С П И Т И В А ЧСТАЛНИ ЧЛАН
Српски језик и књижевностПисмени 17.08.2022. у 10h Усмени 19.08.2022. у 10h1Весна Митровић ИвановВиолета М. Унковић
Енглески језикПисмени 15.08.2022. у 10 h Усмени 23.08.2022. у 10.302Тасић МиленаПетрушић Небојша
Руски језикПисмени 15.08.2022. у 10h Усмени по договору1Јаковљевић КатаринаЈовановић Ивана
МатематикаПисмени 16.08.2022. у 10h Усмени 23.08.2022. у 8.301Урошевић ВеснаМиросављевић Зорица
Физика26.08.2022. у 10.301Јоксимовић МиленијаОстојић Весна
Аналитичка хемија31.08.2022. у 8 h1Митровић ТатјанаЖикић Вишња
Испитивања у технолошкој производњи22.08.2022. у 9.151Ивановић ЛелаРадовановић Злата
Електроаналитичке методе17.08.2022. у 9.301Вучковић МилкаПеровић Миланка
Неорганска хемијска технологија22.08.2022. у 9.151Радовановић ЗлатаИвановић Лела
Органска хемијска технологија*24.08.2022. у 8 h2Друловић ДаницаЖужа Снежана
Аутоматска контрола процеса31.08.2022. у 8.301Ранковић ДраганаРадовановић Злата
Грађанско васпитање31.08.2022. у 10 h1Љиљак СлавкаСарић Јасмина
Филозофија30.08.2022. у 9 h1Јованчић СветозарСтевановић Александар
Верска настава22.08.2022. у 11.301Пантелић СрећкоКостић Славиша
Физичка хемија18.08.2022. у 10 h1Ерцег НинаВучковић Милка
Организација производње**22.08.2022. у 9.301Ђуровић МаријаВујадиновић Гордана
     
     

*председник комисије: Сарић Јасмина                        

ПРЕДСЕДНИК  КОМИСИЈЕ: Даница Друловић

**председник комисије: Жужа Снежана

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У  _АВГУСТОВСКОМ __  ИСПИТНОМ РОКУ

Школске 2021/2022. године

ПОДРУЧЈЕ РАДА: ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО                       

ШКОЛОВАЊЕ ТРАЈЕ: __четири___године                                                               

РАЗРЕД: __ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈА_____

ПРЕДМЕТДАТУМ И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТАБр. канд.И С П И Т И В А ЧСТАЛНИ ЧЛАН
Општа и неорганска хемија31.08.2022. у 8h1Спарић ЉиљанаДимитријевић С. Јелена

ПРЕДСЕДНИК  КОМИСИЈЕ: Даница Друловић

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У __јунском __ ИСПИТНОМ РОКУ

Школске 2021/2022. године

ПОДРУЧЈЕ РАДА: ПОЉОПРИВРЕДА,ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ                 

РАЗРЕД:  други

ПРЕДМЕТДАТУМ И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТАБр. канд.И С П И Т И В А ЧСТАЛНИ ЧЛАН
     
Eнглески језикПисмени: 15.8.2022. у 10h, Усмени: 29.8.2022. 10h1Галовић ЉиљанаНебојша Петрушевић
МатематикаПисмени:16.8.u 10 h, Усмени: 23.8. у 11h1Јовановић ЖаклинаДрагана Маринковић
 Српски језик и књижевностПисмени:17.6.2022. у 10h, Усмени:30.8.2022. у 11h1Маја ЈанковићИвана Жуњић
Физичко васпитање16.8.20221Зорица ЈоксимовићГоран Вукелић
Технологија воде  18.8.20222. у 9h1Данијела МилићевићМарија Ракић
Основи прехрамбене технологије19.8.2022. у 9h1Данијела МилићевићМарија Ракић
Прехрамбена технологија22.8.2022. у 11.30h1Тихана ГојковићДанијела Петровић
Верска наства22.8.2022. у 11.15h1Срећко ПантелићСлавиша Костић
  Технолошке операције24.8.2022. у10h1Предраг НовковићЈасмина Вучковић
Аналитичка хемија25.8.2022. у 10h1Гордана ПешићСоња Додиг
Здравствена безбедност хране25.8.2022. у 9h1Данијела ПетровићЗлатица Алимпијевић
Физика26.8.2022. у 11h Весна ОстојићМиленија Јоксимовић
Производња прехрамбених производа29.8.2022. у 9h1Тихана ГојковићДанијела Петровић
Хемија31.8.2022. у 10h1Соња ДодигГордана Пешић

                                                                                                                                                                        ПРЕДСЕДНИК  КОМИСИЈE Катарина Марковић

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У  АВГУСТОВСКИ   ИСПИТНОМ РОКУ

Школске 2021/2022. године

ПОДРУЧЈЕ РАДА: ПОЉОПРИВРЕДА,ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ                       

ШКОЛОВАЊЕ ТРАЈЕ: четири године                                                                                                  РАЗРЕД: IV

ПРЕДМЕТДАТУМ И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТАБр. канд.И С П И Т И В А ЧСТАЛНИ ЧЛАН
Технологија млека22.8.2022. у 11 часова1Симић АлександраБиочанин Драгиша

 ПРЕДСЕДНИК  КОМИСИЈЕ

Душица Лончар 

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У АВГУСТОВСКОМ  ИСПИТНОМ РОКУ

Школске 2021/2022 године

ПОДРУЧЈЕ РАДА:  Пољопривреда, производња и прерада хране                                                                ШКОЛОВАЊЕ ТРАЈЕ: 3 и 4  године

РАЗРЕД: ТРЕЋИ, ПТ, ТБТ, ПЕК, МЕС , ОПИ

ПРЕДМЕТДАТУМ И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТАБр. канд.И С П И Т И В А ЧСТАЛНИ ЧЛАН
Српски језик и књижевностПисмени 17.08.2022. 10:00 Усмени 30.8. у 11:001Марковић Катарина Јанковић Маја
Енглески језик15.8.2022. у 10:001Галовић ЉиљанаНебојша Петрушевић
Социологија са правима грађана31.8. у 11:001Љиљак СлавкаВиолета Тодоровић
Грађанско васпитање31.08.2022. 11:001Љиљак СлавкаМанојловић Ивана
Физичко васпитање22.8.2022 у 8,301Јоксимовић ЗорицаВукелић Горан

 ПРЕДСЕДНИК  КОМИСИЈЕ

 Златица Алемпијевић

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У  августовском ИСПИТНОМ РОКУ

Школске 2021/2022. године

ПОДРУЧЈЕ РАДА: ПОЉОПРИВРЕДА,ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ                    

РАЗРЕД: ____V степен___

ПРЕДМЕТДАТУМ И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТАУЧИОНИЦАБр. канд.И С П И Т И В А ЧСТАЛНИ ЧЛАН
Колоидна хемија25.8.2022. у 9.30 часова501Александра СимићМарија Ракић
Технолошка микробиологија30.8.2022. у 9.30 часова501Наташа МилошевићЗлатица Алимпијевић
Специјалистички испит25.8.2022. у 10 часова493Слађа ВукосављевићСања Николин
Специјалистички испит29.8.2022. у 10 часова491Весна СтојичићЈелена Рибар

 ПРЕДСЕДНИК  КОМИСИЈЕ 

  Данијела Петровић