Распоред полагања испита за ванредне ученике у априлском испитном року

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У АПРИЛСКОМ  ИСПИТНОМ РОКУ

Школске 2020/2021 године

ПОДРУЧЈЕ РАДА: ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО                                        

ШКОЛОВАЊЕ ТРАЈЕ: ТРИ и ЧЕТРИ године

РАЗРЕД: ТРЕЋИ

ПРЕДМЕТДАТУМ И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТАБр. канд.И С П И Т И В А ЧСТАЛНИ ЧЛАН
  МАТЕМАТИКА Писмени 2.4.21. у 12 часова Усмени 6.4.21. у 11 и 40 часова    2  Биљана Чеврљаковић  Весна Урошевић
ЕЛЕКТРОТЕХНИКАУсмени 19.4.21. у 12 и 15 часова    1Миленија ЈоксимовићВесна Остојић
ВЕРСКА НАСТАВАУсмени 8.4.21. у 9 и 30 часова    1Срећко ПантелићДруга школа
ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕУсмени 8.4.21. у 10 часова    1Зденка ЛатиновићКристинка Марковић
Неорганска хемијска технологија       (хтт)Усмени 14.4.21. у 16 часова    1Злата РадовановићГоца Вујадиновић
Технологија фармацеутских производа                (тифт)Усмени 16.4.21. у 15 и 15 часова    1Снежана ЖужаМарија Ђуровић
Сировине за фармацеутске производе                (тифт)Усмени 5.4.21. у 9 и 30 часова    1Славенка НедићМарица Вучуровић

                                                                                                                                                                                                ПРЕДСЕДНИК  КОМИСИЈЕ Милка Вучковић

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У АПРИЛСКОМ  ИСПИТНОМ РОКУ

Школске 2020/2021. године

ПОДРУЧЈЕ РАДА: ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО                       

ШКОЛОВАЊЕ ТРАЈЕ: четири године                                                                          РАЗРЕД: четврти (IV)

ПРЕДМЕТДАТУМ И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТАБр. канд.И С П И Т И В А ЧСТАЛНИ ЧЛАН
СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТПИСМЕНИ  1.4.2021.   12:00 УСМЕНИ    19.4.2021   10:001Виолета УнковићВесна Митровић Иванов
ОРГАНСКА ХЕМИЈСКА ТЕХНОЛОГИЈА      2.4.2021.          15:151Даница ДруловићСнежа Жужа
АУТОМАТСКА КОНТРОЛА ПРОЦЕСА     14.4.2021.        13:153Драгана РанковићДејан Милојковић
ОРГАНИЗАЦИЈА ПОСЛОВАЊА   20.4.2021.          11:452Марија ЂуровићГордана Вујадиновић
ПРИМЕНА РАЧУНАРА У ТЕХНОЛОШКИМ ПРОЦЕСИМА    9.4.2021.            9:101Драгана РанковићЗлата Радовановић
ВЕРСКА НАСТАВА-ПРВИ                                             РАЗРЕД    1.4.2021          15:401Срећко ПантелићСлавиша Костић
ВЕРСКА НАСТАВА-ДРУГИ                                                 РАЗРЕД   2.4.2021         15:301Срећко ПантелићСлавиша Костић
ВЕРСКА НАСТАВА-ТРЕЋИ                                                 РАЗРЕД  7.4.2021          16:001Срећко ПантелићСлавиша Костић
ВЕРСКА НАСТАВА- ЧЕТВРТИ                                                РАЗРЕД                         8.4.2021            9:40    1Срећко ПантелићСлавиша Костић

 ПРЕДСЕДНИК  КОМИСИЈЕ Анита Павковић

РАСПОРЕД  ПОЛАГАЊА  ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У    АПРИЛСКОМ ИСПИТНОМ  РОКУ   шк. 2020/2021.год

ПОДРУЧЈЕ РАДА : ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО          

ШКОЛОВАЊЕ ТРАЈЕ  : четири године  ;    

 РАЗРЕД : доквалификација

ПРЕДМЕТ  ДАТУМ И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТАБРОЈ КАНДИДАТАИСПИТИВАЧСТАЛНИ ЧЛАН
Српски језик и књижевностПисмени 1.4.2021. у 12h Усмени 19.4.2021. у 10h1Виолета Унковић МитровићВесна М. Ивановић  
Биологија1.4.2021. у 13 h1Славица Авејићнаставник из друге школе
Физика15.04.2021. у 12.304Миленија ЈоксимовићВесна Остојић
Аналитичка хемија9.4.2021. у 9.201Татјана МитровићВишња Жикић
Органска хемија6.4.2021. у 9.101Љиљана СпарићЈелена С. Димитријевић
Испитивање у технололошким пр12.4.2021. у 13.301Лела ИвановићЗлата Радовановић
Примена рачунара у технолошким процесима16.04.2021. у 15.101 условноДрагана РанковићЗлата Радовановић
Социологијапо договору2 условноСлавка Љиљакнаставник из друге школе

Председник комисије  Даница Друловић

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У  АПРИЛСКОМ  ИСПИТНОМ РОКУ

Школске 2020/2021. године

ПОДРУЧЈЕ РАДА: ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО                       

ШКОЛОВАЊЕ ТРАЈЕ: 1 година                                                                                     РАЗРЕД: 5. степен

ПРЕДМЕТДАТУМ И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТАУЧИОНИЦАБр. канд.И С П И Т И В А ЧСТАЛНИ ЧЛАН
Организација рада6.4.2021. у 12.40. 2Татјана ПајићМарија Ђуровић
Психологија рада21.4.2021. у 12.30 2Снежана ПавловићЗлатка Драгутиновић

 ПРЕДСЕДНИК  КОМИСИЈЕ  Гордана Вујадиновић

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У  АПРИЛСКОМ  ИСПИТНОМ РОКУ

Школске 2020/2021. године

ПОДРУЧЈЕ РАДА: ПОЉОПРИВРЕДА,ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ                       

ШКОЛОВАЊЕ ТРАЈЕ: четири године                                                                                     РАЗРЕД:  ПРВИ

ПРЕДМЕТДАТУМ И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТАБр. канд.И С П И Т И В А ЧСТАЛНИ ЧЛАН
Историја15.4.2021.  9:001Вита Станковић 
Географија14.4.2021.  10:001Мићуновић Миљан 
ЕнглескиПисмени део 05.4.   12:001Љиљана Галовић 
 Усмени део по договору   
Физика16.4.2021.  12:001Остојић Весна 

 ПРЕДСЕДНИК  КОМИСИЈЕ  Јасмина Вучковић

 
РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У  АПРИЛСКОМ  ИСПИТНОМ РОКУ

Школске 2020/2021. године

ПОДРУЧЈЕ РАДА: ПОЉОПРИВРЕДА,ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ                       

ШКОЛОВАЊЕ ТРАЈЕ:   четири  године                                                                                    РАЗРЕД: други

ПРЕДМЕТДАТУМ И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТАБр. канд.И С П И Т И В А ЧСТАЛНИ ЧЛАН
Органска хемија6.4.2021 у 15 часова1Соња ДодикГордана Пешић
Физика19.4.2021 у 13 часова1Весна ОстојићМиленија Јоксимовић
Аналитичка хемија21.4.2021. у 12.45 часова1Гордана ПешићСоња Додик

 ПРЕДСЕДНИК  КОМИСИЈЕ   Катарина Марковић

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У АПРИЛСКОМ  ИСПИТНОМ РОКУ

Школске 2020/2021. године

ПОДРУЧЈЕ РАДА: ПОЉОПРИВРЕДА,ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ                    

ШКОЛОВАЊЕ ТРАЈЕ: 3 и 4 године                                                                             РАЗРЕД: трећи

ПРЕДМЕТДАТУМ И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТАБр. канд.И С П И Т И В А ЧСТАЛНИ ЧЛАН
Математика2.4.2021. у 12:00 часова Усмени: По договору са предметним професором1Јовановић ЖаклинаМитровић Мирјана
Биохемија7.4.2021. у 12:001Милошевић НаташаРибар Јелена
Микробиологија6.4.2021. у 12:001Алемпијевић ЗлатицаМилошевић Наташа
Предузетништво19.4.2021. у 16:002Ковачевић ВеснаЈовановић Слободан
Екологија и заштита животне средине1.4.2021. у 13:002Авејић СлавицаПауновић Анита
Тржиште и промет пекарских производа6.4.2021. у 10:001Гојковић ТиханаРибар Јелена
Физичко васпитање3.4.2021. у 10:001Јоксимовић ЗорицаВукелић Горан
Географија9.4.2021.у 12:001Мићуновић МиљанДуканић Марија
Прерада меса12.4.2021. у 9:001Вукосављевић СлађанаНиколин Сања

 ПРЕДСЕДНИК  КОМИСИЈЕ    Златица Алемпијевић

 

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У  АПРИЛСКОМ  ИСПИТНОМ РОКУ

Школске 2020/2021. године

ПОДРУЧЈЕ РАДА: ПОЉОПРИВРЕДА,ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ                       

ШКОЛОВАЊЕ ТРАЈЕ: четири године                                                                  РАЗРЕД: четврти

ПРЕДМЕТДАТУМ И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТАБр. канд.И С П И Т И В А ЧСТАЛНИ ЧЛАН
Математика02.02.2021. У 12:00 – писмени
Усмени по договору на писменом.
1Јовановић ЖаклинаМитровић Мирјана
Машине и апарати са аутоматиком13.04.2021. У 10.002Предраг НовковићСлободан Јовановић
Физичка хемија15.04.2021. У 9.303Јасмина ВучковићБогданка Марковић
Прехрамбена технологија20.04.2021. У 14:30    1Марија Р. ЉубомировићОливера Марковић
Испитивање намирница20.04.2021. У 14:451Марија Р. ЉубомировићОливера Марковић

 ПРЕДСЕДНИК  КОМИСИЈЕ  Душица Лончар

РАСПОРЕД  ПОЛАГАЊА  ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У    АПРИЛСКОМ   ИСПИТНОМ  РОКУ   шк. 2020. /2021. год .                                                                

ПОДРУЧЈЕ РАДА : ПОЉОПР. ПРОИЗВ. И ПРЕРАДА ХРАНЕ      

ШКОЛОВАЊЕ ТРАЈЕ  :  4 године  

РАЗРЕД : СВИ (ДОКВАЛИФИКАЦИЈА)

ПРЕДМЕТ  ДАТУМ И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТАИСПИТИВАЧСТАЛНИ ЧЛАН
Верска настава8. 4. 2021.  у   9 : 40  Пантелић СрећкоНакнадна информација
Физика15 . 4 . 2021. у   12 : 30Остојић ВеснаЈоксимовић Миленија
Хемија  21 . 4 . 2021. у   13  : 00Додиг СоњаРађеновић Гордана  
Прехрамбена технологија ТБТ  2. и  4. год.16 . 4 . 2021 . у  9 : 30Ракић- Љубомировић МаријаМарковић Оливера
Прехрамбена технологија ПТ  2. год.20 . 4 . 2021. у 15 : 00  Лукић СмиљанаНакнадна информација
Практична настава 2.  год.ТБТ20 . 4 . 2021. у  13 : 30Ракић- Љубомировић МаријаМарковић Оливера
Електротехника  19. 4. 2021. у   13 : 00Јоксимовић МиленијаОстојић Весна
Историја  14. 4. 2021. у 12 : 15Станковић ВитомирСарић Јасмина
Српски ј. и књ. ( писмени) ( усмени )1 . 4 . 2021. у 12 : 00 Инфо на  писменомМарковић КатаринаЈанковић Маја
Машине и апарати с аутоматиком и пр.наст.13 . 4 . 2021 . у  10 : 30Новковић ПредрагНакнадна информација

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ      Ивана Павловић                     

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У  априлском   ИСПИТНОМ РОКУ

Школске 2020/2021. године

ПОДРУЧЈЕ РАДА: ПОЉОПРИВРЕДА,ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ                       

ШКОЛОВАЊЕ ТРАЈЕ:                                                                                                

РАЗРЕД:  преквалификација

ПРЕДМЕТДАТУМ И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТАУЧИОНИЦАБр. канд.И С П И Т И В А ЧСТАЛНИ ЧЛАН
Исхрана људи1.4.2021. у 10591Милићевић ДанијелаВукосављевић Слађана
Операције и мерења у пекарству2.4..2021. у 10 и 30591Гојковић ТиханаСтојчић Весна
Сировине у пекарству8.4.2021. у 15 и 30591Марковић СмиљаПетровић Данијела
Производња хлеба14.4.2021. у 9       Школска пекара1Петровић ДанијелаГојковић Тихана
Објекти и опрема у пекарству21.4.2021. у 15591Петровић ДанијелаМарковић Смиља
Сировине у месарству5.4.2021. у 13Кабинет прехрамбене технологије Николин СањаВукосавњевић Слађана
Обрада меса12.4.2021.у 9Кабинет прехрамбене технологије Вукосавњевић СлађанаНиколин Сања
Објекти и опрема у месарству19.4.2021. у 16                59 Михајловић СоњаЈовановић Слободан

 ПРЕДСЕДНИК  КОМИСИЈЕ  Додиг Соња

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У  АПРИЛСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ

Школске 2020/2021. године

ПОДРУЧЈЕ РАДА: ПОЉОПРИВРЕДА,ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ                       

ШКОЛОВАЊЕ ТРАЈЕ: 1  годину                                                                                                        5. степен

ПРЕДМЕТДАТУМ И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТАБр. канд.И С П И Т И В А ЧСТАЛНИ ЧЛАН
Основи привредног и радног права1.4.2021 у 13 часова    7Анита Малешевић-МладеновићМаја Кривокапић-Глумичић
Прехрамбена технологија-м19.4.2021 у 15 часова4Слађана ВукосављевићСања Николин
Практична настава-м20.4.2021 у 15 часова3Слађана ВукосављевићСања Николин
Технолошка микробиологија6.4.2021 у 11 часова1Наташа МилошевићЗлатица Алимпијевић
Мерна и регулациона техника15.4.2021 у 10 часова2Јасмина ВучковићПредраг Новковић
Специјалистички-м19.4.2021 у 16 часова1Слађана ВукосављевићСања Николин
Специјалистички-п16.4.2021 у 10 часова1Весна СтојичићЈелена Рибар

 ПРЕДСЕДНИК  КОМИСИЈЕ        Данијела Петровић