Распоред испита за ванредне ученике у јануарском испитном року

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У ЈАНУАРСКОМ  ИСПИТНОМ РОКУ      Школске 2020/2021. године

ПОДРУЧЈЕ РАДА: ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО                                    

ШКОЛОВАЊЕ ТРАЈЕ: три и четри године

РАЗРЕД: III

ПРЕДМЕТДАТУМ И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТАУЧИОНИЦАБр. канд.И С П И Т И В А ЧСТАЛНИ ЧЛАН
СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТПисмени  18.1.2021. у 12 Усмени    26.1.2021. у 12432Весна МитровићВиолета Унковић
  МАТЕМАТИКАПисмени  19.1.2021. у 12 Усмени    1.2.2021. у 16611Зорица МиросављевићБиљана Чеврљаковић
ЕЛЕКТРОТЕХНИКАУсмени  25.1.2021. у 12602Миленија ЈоксимовићВесна Остојић
ТЕХНОЛОШКЕ ОПЕРАЦИЈЕ    (хтт)Усмени  3.2.2021. у 12 и 30621Дејан МилојковићМарица Вучуровић
МАШИНЕ, АПАРАТИ И ОПЕРАЦИЈЕ С АУТОМАТИКОМ (хл)Усмени  3.2.2021. у 12 и 30621Дејан МилојковићГоца Вујадиновић
НЕОРГАНСКА ХЕМИЈСКА ТЕХНОЛОГИЈА    (хтт)Усмени  20.1.2021. у 16621Злата РадовановићГоца Вујадиновић
ТЕХНОЛОГИЈА  ФАРМАЦЕУ-ТСКИХ ПРОИЗВОДА  (тифт)Усмени 21.1.2021. у 13621Снежана ЖужаМарија Ђуровић
ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕУсмени 26.1.2021. у 13501Славка ЉиљакДруга школа

ПРЕДСЕДНИК  КОМИСИЈЕ Милка Вучковић

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У  _ЈАНУАРСКОМ_  ИСПИТНОМ РОКУ

Школске 2020/2021. године

ПОДРУЧЈЕ РАДА: ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО                       

ШКОЛОВАЊЕ ТРАЈЕ:  четири године                                                                                                  

РАЗРЕД:  IV (ЧЕТВРТИ)

ПРЕДМЕТДАТУМ И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТАУЧИОНИЦАБр. канд.И С П И Т И В А ЧСТАЛНИ ЧЛАН
ФИЛОЗОФИЈА25.1.2020. у  13:00502Светозар ЈованчићАлександар Стевановић
УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА26.1.2020. у  13:00501Славка ЉиљакВиолета Тодоровић
ОРГАНИЗАЦИЈА ПОСЛОВАЊА19.1.2020. у  13:00632Марија ЂуровићГордана Вујадиновић
ОРГАНСКА ХЕМИЈСКА ТЕХНОЛОГИЈА21.1.2020. у  12:45622Даница ДруловићСнежана Жужа
АУТОМАТСКА КОНТРОЛА ПРОЦЕСА3.02.2020. у  13:00 633Драгана РанковићДејан Милојковић

 ПРЕДСЕДНИК  КОМИСИЈЕ 

 Анита Павковић

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У  _ЈАНУАРСКОМ___  ИСПИТНОМ РОКУ

Школске 2020/2021. године

ПОДРУЧЈЕ РАДА: ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО                       

ШКОЛОВАЊЕ ТРАЈЕ: _ЧЕТИРИ____године                                                                                

РАЗРЕД: _ДОКВАЛИФИКАЦИЈА_

ПРЕДМЕТДАТУМ И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТАУЧИОНИЦАБр. канд.И С П И Т И В А ЧСТАЛНИ ЧЛАН
МатематикаПисмени: 19.01.2021. у 12h611Зорица МиросављевићБиљана Чеврљаковић
 Усмени: 25.01.2021. у 9.40611Зорица МиросављевићБиљана Чеврљаковић
Физика25.01.2021. у 12 h603Миленија ЈоксимовићВесна Остојић
Аналитичка хемија01.02.2021. у 15.10591Татјана МитровићВишња Жикић
Органска хемија19.01.2021. у 13.15591Љиљана СпарићЈелена Димитријевић С
Испитивање у хемијској индустрији21.01.2021. у 13.30621Лела ИвановићДаница Друловић
Електроаналитичке методе26.01.2021. у 11.30622Милка ВучковићСнежана Жужа
Социологија26.01.2021. у 13h501условСлавка Љиљакнаставник из друге школе
Примена рачунара у технолошким процесима05.02.2021. у 15.10501условДрагана РанковићЗлата Радовановић

 ПРЕДСЕДНИК  КОМИСИЈЕ

Даница Друловић 

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У јануарском  ИСПИТНОМ РОКУ

Школске 2020/2021. године

ПОДРУЧЈЕ РАДА: ПОЉОПРИВРЕДА,ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ ШКОЛОВАЊЕ ТРАЈЕ: 3 и 4 године

РАЗРЕД:први

ПРЕДМЕТДАТУМ И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТАУЧИОНИЦАБр. канд.И С П И Т И В А ЧСТАЛНИ ЧЛАН
  Верска настава  1.02.2021.  9:00  501  Срећко Пантелић
  Исхрана људи  2.02.2021.  9:00  501  Милићевић Данијела  Слађана Вукосављевић
  Историја  3.02.2021.  9:00  501  Витомир Станковић  Јасмина Сарић

                                                                                                                                                                                                          ПРЕДСЕДНИК  КОМИСИЈЕ Јасмина Вучковић

 
РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У  __ЈАНУАРСКОМ_______  ИСПИТНОМ РОКУ

Школске 2020/2021. године

ПОДРУЧЈЕ РАДА: ПОЉОПРИВРЕДА,ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ                       

ШКОЛОВАЊЕ ТРАЈЕ: ___3 и 4___________године                                                                                                 

 РАЗРЕД: ____3___

ПРЕДМЕТДАТУМ И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТАУЧИОНИЦАБр. канд.И С П И Т И В А ЧСТАЛНИ ЧЛАН
Српски језик и књижевностПисмени 18.1.2021. у 12:00 Усмени 26.1.2021. у 15:30431Катарина МарковићИвана Жунић
Енглески језикПисмени 20.1.2021. у 12:00 Усмени 22.1.2021. у 12:00531Весна ЈевтићЉиљана Галовић
Грађанско васпитање28.1.2021. у 13:00501Славка ЉиљакВитомир Станковић
Социологија са правима грађана26.1.2021. у 13:00501Славка ЉиљакВиолета Тодоровић
Предузетништво21.1.2021. у 12:00502Весна КовачевићСлободан Јовановић
Прерада меса25.1.2021. у 8:00Пр.кабинет2Слађана ВукосављевићСлободан Јовановић
Тржиште и промет меса26.1.2021. у 8:00Пр.кабинет2Слађана ВукосављевићСлободан Јовановић
Географија18.1.2021. у 11:00501Миљан МићуновићМарија Дуканић
Аграрни туризам20.1.2021. у 11:00501Рибар ЈеленаСоња Михајловић

 ПРЕДСЕДНИК  КОМИСИЈЕ

Златица Алемпијевић

 
РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У  јануарском  ИСПИТНОМ РОКУ

Школске 2020/2021. године

ПОДРУЧЈЕ РАДА: ПОЉОПРИВРЕДА,ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ                       

ШКОЛОВАЊЕ ТРАЈЕ: четири године                                                                                                 

 РАЗРЕД: IV

ПРЕДМЕТДАТУМ И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТАУЧИОНИЦАБр. канд.И С П И Т И В А ЧСТАЛНИ ЧЛАН
Математика19.01.2021. У 12:00 писмени. Усмени по договору611М.МитровићД.Маринковић
Прехрамбена технологија02.02.2021. У 8:30491М.Ракић-ЉубомировићО.Марковић
Испитивање намирница26.01.2021. У 14:30491М.Ракић-ЉубомировићО.Марковић
Практична настава19.01.2021. У 10:00491М.Ракић-Љубомировић, П.НовковићО.Марковић, С.Јовановић
Физичка хемија28.01.2021. У 14:30494Ј.ВучковићБ.Марковић
Филозофија25.01.2021. У 13:00501С.Јованчић 
Устав и право грађана26.01.2021. У 13:00501С.Љиљак 

 ПРЕДСЕДНИК  КОМИСИЈЕ

Душица Лончар 

 
РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У  ___јануарском___  ИСПИТНОМ РОКУ

Школске 2020/2021. године

ПОДРУЧЈЕ РАДА: ПОЉОПРИВРЕДА,ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ                       

ШКОЛОВАЊЕ ТРАЈЕ: 3  и 4 године                                                                

РАЗРЕД:           ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈА                                                                                     

ПРЕДМЕТДАТУМ И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТАУЧИОНИЦАБр. канд.И С П И Т И В А ЧСТАЛНИ ЧЛАН
Исхрана људи22.1.2021. у 10501Михајловић СоњаНиколин Сања
Операције и мерења у месарству22.1.2021. у 10 и 30501Николин СањаВукосављевић Слађана
Физичка хемија21.1.2021. у 9 и 45491Вучковић ЈасминаМарковић Богданка

 ПРЕДСЕДНИК  КОМИСИЈЕ 

Додиг Соња

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У  ____ЈАНУАРСКОМ____  ИСПИТНОМ РОКУ

Школске 2020/2021. године

ПОДРУЧЈЕ РАДА: ПОЉОПРИВРЕДА,ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ                       

ШКОЛОВАЊЕ ТРАЈЕ: __4_године    ДОКВАЛИФИКАЦИЈА                                                                                              

РАЗРЕД: сви

ПРЕДМЕТДАТУМ И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТАУЧИОНИЦАБр. канд.И С П И Т И В А ЧСТАЛНИ ЧЛАН
Српски језик и књижевностПисмени 18.01.2021. у 12:00 1Катарина МарковићИвана Жунић
Усмени  26.01.2021. у 15:30 
Музичка уметност22.01.2021. у 12:30По договору1Игор МилијићКолега из друге школе
Техничко цртање с машинским елементима21.01.2021. у 12:15 1Слободан ЈовановићВесна Ковачевић
Практична настава ( 1.год)19.01.2021. у 10:15 1Марија Ракић ЉубомировићОливера Марковић
Технике рада у лабораторији21.01.2021. у 12:30  Слободан ЈовановићВесна Ковачевић

 ПРЕДСЕДНИК  КОМИСИЈЕ 

  Ивана Павловић