РАДИОНИЦА ,, Лекови, човек и животна средина “ на GREEN FEST-У

Многи фармацеутски производи садрже састојке који остају биолошки активни чак и када се баце на депоније отпада или испусте у водене системе. Поред лекарских и ветеринарских установа и просечна домаћинства представљају важне изворе загађења животне средине.
Страшна је спознаја да се велике количине лекова у домаћинствима, превентивно набављају и чувају до истека рока, а затим се као неупотребљиви одлажу као део комуналног отпада, што колико год ми тога били несвесни, доприноси глобалном проблему загађења животне средине.
Радионицу реализовали матуранти Хемијско-прехрамбене технолошке школе Тијана Јовичић и Милош Симић са ментором Драганом Ранковић