Пројекат донације опреме средњим стручним школама

Хемијско-прехрамбена технолошка школа је имала активно учешће у Пројекту „Подршка ЕУ средњем стручном образовању“. Пројекат улази у завршну фазу када је реч о набавци опреме за пољопривредне и прехрамбене школе. Састанак представникa школа које ће добити опрему  одржан је у нашој школи 08.06.2016 године. Присутни су упознати са корацима испоруке опреме, као и обавезом да се обезбеде потребни услови за правилно коришћење.Опрема ће бити по фазама испоручивана у централни магацин, где ће проћи техничку проверу,а затим се одвози по школама.После испоруке достављач обезбеђује техничку подршку монтирања, инсталирања и обуку за рад. Пројектом је предвиђено да плаћање опреме ( 90% од 2800000 евра )следи након инсталирања,а остатак ( 10% )после годину дана.Све ово је у циљу ефикасне дистрибуције и поштовања гаранције квалитета.Ради се о новој опреми произведеној у земљама Европе,а достављач ће обезбедити адресе овлашћених сервиса који у првој години бесплатно обезбеђују адекватно одржавање.Носиоци Пројекта су присутне замолили да опрему користе одмах по завршеној процедури преузимања,јер циљ овог пројекта и јесте боља опремљеност школа.

Добили смо списак опреме која би требало да стигне до краја августа ове године.

 

Хемијскопрехрамбена технолошка школа, Београд
23. Sieve Shaker with set of sieves Шејкер засита и сетсита
24. Grain moisture analyzer Анализатор влаге
26. Psychrometer Психрометар
27. Spectroscope Спектроскоп
31. Ebuliometer Ебулиометар
33. Laboratory mill Лабораторијски млин
34. Ball mill Млин са куглама
35. Microburetteacc to Bang Микропипете
38. Kjeldahl apparatus Апаратура  по  Кјелдалу
55. Binocular microscope 15 Бинокуларни  микроскоп
57. Dry sterilizer Суви  стерилизатор
58. Centrifuge Центрифуга
64. Spectrophotometer Спектрофотометар
65. Gerber centrifuge Гербер  центрифуга
70. Digital colorimeter Дигитални  колориметар
71. Trinocular microscope Тринокуларни  микроскоп