Пројекат: БАКТЕРИЈЕ У НАШОЈ ОКОЛИНИ

Фантастично путовање у свет микробиологије

Шеснаест ученика две средње школе –Савремене гимназије и Хемијско прехрамбене технолошке школе, две професорке биологије ( Славица Авејић и Ана Василић) и две професорке енглеског језика (Милица Алексић и Бојана Станкић) кренули су на фантастично путовање у свет микробиологије. Планирано је да путовање траје четири недеље, са по два обиласка лабораторије и учионица обе школе и конкретних задатака у тиму, а у међувремену, уз помоћ савремене технологије, сви су били у контакту, сарађујући у пројекту под називом: Бактерије у нашој околини.

Циљеви овог пројекта-путовања:

  • o Развој еколошке свести и односа према здрављу
  • o Стицање вештина у изради презентације и јавном наступу на енглеском језику
  • o Развијање међупредметних компетенција код ученика (компетенција за учење, комуникација, рад с подацима и информацијама, сарадња, дигитална компетенција, естетска компетенција, компентенција за целоживотно учење, решавање проблема, одговоран однос према здрављу, одговоран однос према околини)

Као резултат пројекта, ученици су у групама припремали  презентације у power point-у, и усмено на енглеском језику  излагали налазе до којих су дошли током пројектног задатка.

Ток пројекта:

Прва станица је била лабораторија у ХПТШ. У кабинету за микробиологију, након формирања тимова, уследила је размена идеја и знања о бактеријама, давања претпоставки-хипотеза и планирање провере истих анализом узорака. Ученици су сами бирали са којих површина желе да узму узорке за проучавање, које су након прикупљања засејали на хранљиву површину, а онда пратили развој бактерија.

Нaредне недеље, у Савременој гимназији, ученици се се упознали са изгледом и карактеристикама бактерија користећи најсавременије доступне технологије (виртуелну реалност 3D наочаре, интернет апликације, итд.).Подељени у групе, решавали су и квиз у вези бактерија на енглеском језику у апликацији Quizlet,  те на интернету тражили информације из различитих извора о начину живота бактерија, условима потребним за развој бактеријских култура, о врстама које живе у нашем окружењу. Ученици су се упознали или сазнали појединости о вештинама успешног презентовања на енглеском језику, такође користећи једну од апликација (Nearpod).

 Tреће недеље, у Хемијско прехрамбеној технолошкој школи, ђаци су посматрали, тумачили и фотографисали изглед Петри-шоља након раста колонија. Затим се вршено бојење бактерија по Граму и тумачење резултата: бактерије су разврстане према боји, величини и  облику колонија. Ученици су договарали детаље око израде презентација и увежбавања јавног наступа.

У завршници пројекта, четврте недеље у Савременој гимназији, четири групе са по четири ученика су презентовале своја сазнања и налазе о теми, на енглеском језику. Било је веома занимљиво чути до каквих резултата и закључака су ученици дошли: на пример, много бактерија се налази на површини мобилних телефона, квакама на вратима, у школском сунђеру… али и на који начин су ученици применили стечено знање о организацији презентација и вештинама јавног наступа.

На крају, уследило је вредновања рада група од стране професора и ученика, дискусија и коментари о успешности реализације презентација и пројекта уопште, чиме је заокружено ово прелепо искуство – наше заједничко путовање у скривени свет који нас окружује. Са овог путовања, сви учесници пројекта, како ученици тако и професори, изашли су богатији за нова знања али још важније, за нове контакте и пријатељства.

Наравно, то није дефинитиван  крај пројекта: добра сарадња наставља се кроз заједнички рад професора који већ планирају нове занимљиве и практичне задатке за ученике ове две школе. Такође, професорке Милице Алексић и Бојане Станкић ће ово посебно, незаборавно, заједничко искуство поделити са наставницима на конференцији  коју ЕЛТА ( Удружење наставника енглеског језика) организује у марту 2020.године.