Посета XVII Међународном сајму енергетике и Међународном сајму заштите животне средине и природних ресурса „Ecofair“

Куполе београдског сајма су поново отворене за међународне манифестације. И ове
године су одржани међународни сајмови енергетике и екологије.

То је била прилика да и наши ученици и наставници посете сајам. Ту су се информисали о новостима из области обновљивих извора енергије, енергетске ефикасности и уштеде енергије. Сајам екологије је имао теме о савременим системима управљања хемикалијама и биотпадом,
механизмима заштите животне средине. Видели смо савремене машине, које користи
индустрија за рециклажу и упознали се са напретком у компостирању у нашем граду.