Почетак пројекта „Learning to support inclusion“

Обележи ли смо званичан почетак реализације пројекта  Learning to support inclusion (LSI).   

Шестог децембра 2017.год. одржали смо први састанак Тима за реализацију пројекта. Том приликом смо анализирали и вредновали до сада реализоване активности и детаљно испланирали активности за наредени период.