ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ-ПРОМЕНА БРОЈА ЖИРО РАЧУНА ШКОЛЕ

О Б А В Е Ш Т Е ЊЕ !!!!

НОВИ жиро-рачун за  уплате везане за ванредно школовање од 1.1.2024. године:

Жиро рачун

840-31302845-09

Позив на број по моделу:

97     0501824040174231700

ОБАВЕЗАН ПОДАТАК !!!!!

У случају неправилно попуњене уплатнице,

Ваша улпата се неће регистровати и нећете моћи да приступите испиту.