Обавештење за родитеље и ученике

Хемијско-прехрамбена технолошка школа

Љешка 82

Дел. бр.: 574

Датум: 28.8.2020. год.

ОБАВЕШТЕЊЕ

Распоред родитељских састанака за родитеље и ученике првог разреда који ће се одржати у понедељак, 31.8.2020. год по следећем распореду:

ВремеХол школе Фискултурна сала 
ОдељењеОбразовни профилОдељењеОбразовни профил
15:001-1Хемијско-технолошки техничар1-7Прехрамбени техничар
16:001-2Техничар за заштиту животне средине1-8Прехрамбени техничар
17:001-3Техничар за хемијску и фармацеутску технологију1-9Техничар за биотехнологију
18:001-4Хемијски лаборант1-п2Пекар

1-п1 – Месар – 15:00 – музички кабинет

Школска 2020/2021. година почиње у уторак, 1.9.2020.

Ученици чији родитељи су се одлучили да њихова деца похађају наставу на даљину, не долазе у школу већ наставу прате од куће преко јединствене платформе за коју се школа одлучила. Провера стеченог знања врши  се искључиво  у школи усменим одговарањем, израдом тестова, контролних вежби, писмених задатака и других видова провере знања. Исто важи и за проверу практичних вештина у образовним профилима Пекар и Месар.

Ученици који се не буду одазивали на било који облик провере знања доводе себе у ситуацију да буду неоцењени  и упућени на полагање разредног испита у јунском или августовском испитном року.

Одељења се деле у две групе за ученике који су се определили за наставу у школи: I и II група (осим за одељења са малим бројем ученика који прате наставу у школи сваке недеље: 1п1, 2п1, 2п2, 2п3, 3-1, 3-9, 3п1, 3п2, 3п3, 4-1 и 4-9). Прва група долази у школу прве недеље, а друга је код куће и прати  наставу на даљину осим лабораторијских вежби и практичне наставе које се реализују сваке недеље јер су ту ученици већ подељени у групе. Следеће недеље се мењају, друга група долази у школу, а прва прати наставу на даљину од куће, а на лабораторијске вежбе и практичну наставу долази у школу.

Моле се родитељи и ученици да следе упутства о мерама заштите здравља ученика које је проследила Школска управа за град Београд а на основу Закључка кризног штаба. Сва упутства и дописи налазе се на сајту школе www.hptskola.edu.rs

НОШЕЊЕ МАСКИ ЈЕ ОБАВЕЗНО!

РАСПОРЕД ЗВОЊЕЊА И РАСПОРЕД ГРУПА

ОД УТОРКА ДО ПЕТКА, 01. – 04.09.2020.

РАСПОРЕД  ЗВОЊЕЊА 
ЧАСПРЕ ПОДНЕПОСЛЕ ПОДНЕ
 Подручје рада Пољопривреда производња и прерада хране 1., 2., 3. и 4. разред – I група 1-7, 1-8, 1-9, 1п1, 1п2, 2-7, 2-8, 2-9, 2п1, 2п2, 2п3, 3-7, 3-8, 3-9, 3п1, 3п2, 3п3, 4-7, 4-8, 4-9Подручје рада Хемија, неметали и графичарсто 1., 2., 3. и 4. разред – I група 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 4-1, 4-2, 4-3, 4-4
1.08:00 – 08:3014:00 – 14:30
2.08:35 09:0514:35 15:05
3.09:10 09:4015:10 15:40
Велики одмор09:40 09:5515:40 15:55
4.09:55 10:2515:55 16:25
5.10:30 – 11:0016:30 – 17:00
6.11:05 – 11:3517:05 – 17:35
7.11:40 – 12:1017:40 – 18:10

1., 2., 3. и 4. разред II група ПОХАЂАЈУ НАСТАВУ ОД КУЋЕ (као и сви ученици чији су се родитељи изјаснили за наставу од куће).

РАСПОРЕД ЗВОЊЕЊА И РАСПОРЕД ГРУПА

У ДРУГОЈ НЕДЕЉИ СЕПТЕМБРА  07. – 11.09.2020.

РАСПОРЕД  ЗВОЊЕЊА
ЧАСПРЕ ПОДНЕПОСЛЕ ПОДНЕ
 Подручје рада Хемија, неметали и графичарсто 1., 2., 3. и 4. разред – II група 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 4-1, 4-2, 4-3, 4-4Подручје рада Пољопривреда производња и прерада хране 1., 2., 3. и 4. разред – II група 1-7, 1-8, 1-9, 1п1, 1п2, 2-7, 2-8, 2-9, 2п1, 2п2, 2п3, 3-7, 3-8, 3-9, 3п1, 3п2, 3п3, 4-7, 4-8, 4-9
1.08:00 – 08:3014:00 – 14:30
2.08:35 09:0514:35 15:05
3.09:10 09:4015:10 15:40
Велики одмор09:40 09:5515:40 15:55
4.09:55 10:2515:55 16:25
5.10:30 – 11:0016:30 – 17:00
6.11:05 – 11:3517:05 – 17:35
7.11:40 – 12:1017:40 – 18:10

1, 2, 3. и 4. разред I група ПОХАЂАЈУ НАСТАВУ ОД КУЋЕ (као и сви ученици чији су се родитељи изјаснили за наставу од куће).

Директор школе

Наташа Парезановић