НА ИЗЛОЖБИ “СИМА ЛОЗАНИЋ: ВИТЕЗ СРПСКЕ НАУКЕ“

Галерија САНУ је представила изложби о Сими Лозанићу, великану српске науке. Осим што је оставио значајан траг у науци, он је допринео и развоју наше земље. Био је професор и ректор Велике школе, први ректор Београдског универзитета, председник Српске краљевске академије, посланик у Лондону, министар народне привреде и иностраних дела.

Наше ученике је посебно заинтересовао његов рад у области хемије и технологије. На изложби је приказан изглед хемијске лабораторије и лабораторијског посуђа, које се тада користило. Посебну пажњу су нам привукле реторте, које више нису у употреби, а тад су биле неизоставни део сваке апаратуре за изолацију супстанци.

Сима Лозанић, као професор Велике школе, је увео модерну хемију у образовање. Представљени су први уџбеници неорганске, органске хемије и хемијске технологије, чији је он аутор, као и неки значајнији научни радови. Изложена је апаратура за електросинтезу, која је везана за његове научне радове који су највише цитирани у страној литератури.

Бавио се и анализом минерала, метеорита, минералних и пијаћих вода, вина… Успешно је решавао аграрне и привредне проблеме и борио се за индустализацију земље. Залагао се за примену вештачких ђубрива ради повећања приноса у пољопривреди.

У другој половини XIX века у Србији се користило преко 40 различитих монета и била је честа појава лажног новца. Лозанић је проверавао да ли садржај сребра, злата и других метала, као и њихов однос и укупна маса, одговара прописаним вредностима.

Као учесник Српско-турског рата 1876. узео је учешће у минским радовима. Показао је сналажљивост у импровизацији мина, користећи своја научна знања. Захваљујући његовим радовима омогућен је безбедан прелаз српске војске преко Мораве и због тога је одликован Орденом Таковског крста. На жалост, то није био једини рат у коме је морао да узме учешће. За његовог живота се водило шест ратова и у свима је активно учествовао.

Пракса тог времена је била да учени и образовани људи буду постављени на високе политичке положаје. Тако је и Сима Лозанић у периоду од 1894-1905. био три пута министар привреде, два пута министар иностраних дела и посланик у Лондону.

За овако испуњен животни пут и велике заслуге, Сима Лозанић заслужује назив витеза наше науке. Кроз ову изложбу нас је провела љубазна кустоскиња, а за показана знања из области хемије наши ученици су били награђени малим пипетама.