Храном до здравља / With food to health

Сврха овог пројекта је развити свест код ученика о важности разнолике исхране у свакодневном животу. Проценити важност личне одговорности и дејство на здравље.

Циљеви:

  • Подићи свест о важности правилне исхране
  • Повежите здравље људи са навикама у исхрани
  • Израда брошура, наставних листова
  • Коришћење различитих информационо-комуникационих технологија
  • Развијање социјалних вештина
  • Јачање сарадње између различитих школа
  • Размена искустава, идеја, добрих пракси

Сарадња између наставника и ученика ће се одвијати уживо, путем Teams-a/Yammer-a, е-maila, Facebook-a, Twinspace-a , Twin mail-a.

– партнерске школе су сваког месеца укључене у одређену активност.

почетак пројекта: септембар 2023 – мај 2024.

– носиоци пројекта: ученици, наставници.

Септембар:  Упознавање са учесницима пројекта

Октобар:  Направите дигитални постер о школи, презентацију о земљи, менталну мапу о „заштити података и ауторским правима“, направите лого.

Новембар:  направите анкету: Наше навике у исхрани

Децембар:  креирајте једну од активности Храна до здравља, направите дигиталну књигу

Јануар:  Истраживање у литератури/веб сајтовима о хемијским састојцима хране и њиховом утицају на здравље

Фебруар:  Водити радионице

Март:  Евалуација, дисеминација

Април:  анкета о евалуацији пројекта и сама евалуација

Мај: Анализа резултата анкете / пројекат закључавања.

Резултати пројекта и активности биће објављени на Twinspace-у, сајту школе и холу школе. Ученици ће усавршавати своје савладавање различитих ИКТ апликација, међусобно сарађивати, размењивати знања и радове.

Аутори пројекта:

Шехерзада Шаини Талић; Средња школа Петриња, Петриња, Хрватска

Гордана Пешић; Хемијско-прехрамбено технолошка школа, Београд, Србија