Hellenic and internacional conference on „STE(A)M Educators and Education“, May 7-9

Регионални центар за планирање образовања западне Грчке, Институт за рачунарску технологију и штампу „Diophantus“ и Хеленски отворени универзитет су организовали од 7. до  9. маја  Панхеленску и међународну конференцију о „СТЕ (А) М едукаторима и образовању“. Организатори су путем ове конференције тежили да направе „ корак ка академском дијалогу чланова научне и образовне заједнице Грчке и Европе, као и других заинтересованих страна, о савременим научним приступима и политикама у области СТЕ (А) М образовања. Као резултат  презентација стручних и угледних научника из Грчке и иностранства, остварен је  добар  дијалог о развоју и примени СТЕ (А) М образовног приступа у грчком и европском образовању “.

Имали смо велику част и задовољство да је на овој конференцији презентован и наш интегрисани сценарио учења под називом

 „СТЕМ приступ који користи ИКТ и образовну роботику: Контрола квалитета припремне прераде воћа и поврћа“ .  У овом сценарију учења бавили смо се темама везаним за квалитет и безбедност хране кроз повезивање различитих наставних предмета – прехрамбене технологије, хемије, физике, математике, информатике . Овај план лекције настао је сарадњом између наставника Aspasia Mylone и Vasiliki Bezaiti,  EK Nafpaktou, Грчка и Гордане Пешић, Хемијско-прехрамбена технолошка школа, Србија