Градимо мостове на Балкану – школски клуб

У оквиру регионалног пројекта „Building Bridges for Balkans“ подржаног од Регионалне канцеларије за сарадњу младих (Regional Youth Cooperation Office – RYCO), а чији је координатор Хемијско-прехрамбена технолошка школа, у нашој школи основан је истоимени клуб, који ће се бавити темама толеранције, кохабитације и помирења у региону. Наши партнери на овом пројекту су средње школе „28. јуни“ из Источног Сарајева и „Васил Антевски Дрен“ из Скопља, а пројекат траје од јула 2018. године до јануара 2019. године. У оквиру пројекта биће организоване посете партнерским школама и упознавање наших ђака са животом у мултикултуралним и вишенационалним срединама, као што то јесу Сарајево и Скопље.

За више информација посетите Фејсбук страницу пројекта (ttps://www.facebook.com/bridgesforbalkans/) и блог пројекта (https://buildingbridgesforbalkans.wordpress.com/).

No Images found.