Food Categories

У оквиру пројекта Healthy Generations успешно је завршена активност Food Categories.

Четврти међународни тим имао је задатак да прикупља, анализира податке као и да дискутује о категоријама  хране по пореклу – водене и копнене животиње, биљаке и друго. Ова активност је успешно завршена. Хвала свим ученицима, члановима четвртог тима на сарадњи и обављеном задатку. Ментор четвртог међународног тима је Пешић Гордана.