eTwinning project „Green Environment“

У току школске 2020/2021 године, ученици првог и другог разреда наше школе учествовали су у eTwinning пројекту Green Environment – Зелена животна средина.  Аутор овог пројекта и ментор нашим ђацима је била Гордана Пешић, наставник хемије. На осмишљавању и реализацији овог пројекта учествовали су наставници и ђаци из 6 земаља: Турске, Словеније, Португалије, Румуније, Србије и Француске.

Заштита и очување животне средине је једна од актуелних и горућих тема, неколико година уназад. Главни циљ овог пројекта је подизање свести код младих о значају очувања животне средине кроз проучавање и боље разумевање различитих аспеката повезаних са заштитом животне средине и одрживим развојем сагледано кроз воду и ваздух. Радећи на овом пројекту, ученици су   развијали  своје компетенције и вештине, активно учествујући у раду, дизајнирању и уређивању овог пројекта.

Као резултат активности организованих током пројекта, настало је више производа заједничког рада ђака а које можете погледати на линковима који следе.

  1. E-књига   „We are all connected“ У овој е-књизи покушали смо да успоставимо везу путем водо токова између земаља из којих су партнерске школе и да истакнемо да смо сви повезани без обзира на удаљеност, да загађење вода у једном делу света тиче се свих нас.

  1. Е-књига „Comics about eSafety“ Ђаци су на основу прикупљених података, направили листу правила понашања са  циљем безбедније употребе интернета. Ова правила су представили у стрипу, уз помоћ апликације Pixton.

  1. Новогодишња песма
  1. Заједничка мапа ума о Загађењу

https://coggle.it/diagram/X_RCJY4ja1oJf