Квиз „Endangered European flora and fauna“

Која је птица симбол Београда? Где је највеће гнездилиште белоглавог супа у Србији? На ова и слична питања ученици II7 и II8, учесници еТwining пројекта „Our Earth Our Responsibility“, одговарали су у квизу  Quizizz Web Quest Challenge под називом „Угрожена европска флора и фауна“. Квиз је одржан 28. маја путем twinspace платформе. Пре реализације квиза, ученици из различитих земаља имали су задатак да на интернету пронађу информације о угроженим животињама и биљкама своје земље. На основу прикупљених информација, припремили су плакате о угроженим врстама, као и питања из којих је направљен квиз. Сакупљени плакати коришћени су за израду е-књиге. Људи из различитих земаља моћи ће да читају занимљиве чињенице о биљкама и животињама Европе. Учесници овог међународног пројекта су ученици из Бугарске, Турске, Италије, Србије, Шпаније, Грчке, Азербејџана, Румуније и Јерменије.