26.септембар – Европски Дан језика

На иницијативу Савета Европе, Европски дан језика се прославља 26. септембра сваке године од 2001. – у сарадњи са Европском комисијом.

И ове године, на Европски Дан језика, на Тргу Републике је било веома живо. На позив ДКЦБ-а и Савета Европе, уз пригодан програм на различитим језицима и уз штандове културних центара и амбасада европских земаља, сви присутни имали су прилику да уживају и понешто науче о земљама и језицима.

Циљ овог дана је да се нагласи богатство култура и различитих језика, и да се промовише учење језика. Сaвeт Eврoпe oхрaбруje свих 700 милиoнa Eврoпљaнa, грaђaнa 46 држaвa члaницa, дa учe  jeзикe без обзира на године и окружење. Вeруjући дa je jeзичкa рaзнoликoст нaчин зa пoстизaњe вeћeг стeпeнa мeђукултурoлoшкoг рaзумeвaњa и важна компонента бoгaтoг културолошког нaслeђа нaшeг кoнтинeнтa, Сaвeт Eврoпe прoмoвишe вишejeзичнoст у цeлoj Eврoпи. 

У нашој школи, овај дан је обележен изложбом ђачких радова на тему имена.”What’s in a Name?” је активност коју је осмислила проф. Бојана Станкић са својим ученицима првог и другог разреда. Ђаци су се представљали помоћу придева који описују њихове особине личности. Ученици су на креативан начин приступили задатку и тако научили многе нове речи на енглеском језику.  Изложба је уприличена у холу школе, на паноима.