Техничар за заштиту животне средине-питања

Први разред

Српски-језик-и-књижевност_први-разред_трећи-и-четврти-степен.docx

 

Енглески-језик.docx

 

Општа-и-неорганска-хемија.pdf

 

Mатематика_I-разред.docx

 

Биологија_ТЗЗС.doc

 

Техничко-цртање-и-машински-елементи_ТЗЖС.doc

 

Рачунарство-и-информатика.docx

Други разред

Српски-језик-и-књижевност_други-разред.doc

 

Енглески-језик-II-разред.docx

 

Извори-загађења-животне-средине.doc

 

Аналитичка-хемија.doc

 

Испитивање-тлаводе-и-ваздуха.doc

 

Организација-пословања-1.doc

 

Трећи разред

Српски-језик-и-књижевност_трећи-разред.doc

 

Енглески-језик_III-разред.docx

 

Микробиологија_ТЗЖС.doc

 

Загађивање-и-заштита-тла.doc

 

Машинеапарати-и-операције.doc

 

Прерада-и-одлагање-чврстог-отпада.doc

 

Хемијска-технологија_ТЗЖС.doc

 

Четврти разред

Српски-језик-и-књижевност_четврти-разред.docx

 

Енглески-језик_IV-разред.docx

 

Аутоматска-обрада-података.doc

 

Загађивање-и-заштита-воде.doc

 

Заштита-и-загађење-ваздуха.doc

 

Прерада-и-одлагање-отпадних-вода.doc