Техничар за козметичку технологију-питања

Први разред

Српски-језик-и-књижевност_први-разред_трећи-и-четврти-степен.docx

 

Енглески-језик.docx

 

Општа-и-неорганска-хемија.pdf

 

Математика-4.docx

 

Биологија-1.doc

 

Практична-настава.doc

 

Техничко-цртање-са-машинским-елементима-1.doc

 

Рачунарство-и-информатика-1.docx

Други разред

Српски-језик-и-књижевност_други-разред.doc

 

Енглески-језик-1.docx

 

Аналитичка-хемија.doc

 

Математика-5.docx

 

Математика-одабране-теме.docx

 

Практична-настава.docx

 

Технолошке-операције-2.doc

Трећи разред

Српски-језик-и-књижевност_трећи-разред.doc

 

Енглески-језик-2.docx

 

Математика-6.docx

 

Математика-одабране-теме-1.docx

 

Микробиологија.doc

 

Практична-настава-1.doc

 

Технологија-средстава-за-прање-и-козметичких-производа.doc

 

Технолошке-операције-3.doc

Четврти разред

Српски-језик-и-књижевност_четврти-разред.docx

 

Енглески-језик-3.docx

 

Контрола-квалитета.doc

 

Математика-7.docx

 

Математика-одабране-теме_IV-разред.docx

 

Практична-настава_IV-разред.doc

 

Предузетништво.doc

 

Прорачуни-у-хемији-изборни.doc

 

Рачунарство-и-информатика_IV-разред.docx

 

Технологија-козметичких-производа_IV-разред.doc

 

Филозофија.docx