Комисије за ванредне испите

КОМИСИЈЕ ЗА ВАНРЕДНЕ ИСПИТЕ

за школску 2019/2020. годину

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране

I разред

трогогодишње и четворогодишње школовање

Вучковић Јасмина
II разред

трогогодишње и четворогодишње школовање

Марковић Катарина
III разред

трогогодишње и четворогодишње школовање

Алемпијевић Златица
IV разред

четворогодишње школовање

Лончар Душица
Специјализација Палић Драгана
Преквалификација Догиг Соња
Доквалификација Павловић Ивана

 

 

 

Подручје рада: Хемија, неметали и графичарство

I разред

трогогодишње и четворогодишње школовање

Вучуровић Марица
II разред

трогогодишње и четворогодишње школовање

Спарић Љиљана
III разред

трогогодишње и четворогодишње школовање

Вучковић Милка
IV разред

четворогодишње школовање

Павковић Анита
Специјализација Вујадиновић Гордана
Преквалификација Ранђић Зорица
Доквалификација Друловић Даница