Комисије за ванредне испите

КОМИСИЈЕ ЗА ВАНРЕДНЕ ИСПИТЕ

за школску 2017/2018. годину

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране

I разред

трогогодишње и четворогодишње школовање

Вучковић Јасмина
II разред

трогогодишње и четворогодишње школовање

Гојковић Тихана
III разред

трогогодишње и четворогодишње школовање

Алемпијевић Златица
IV разред

четворогодишње школовање

Лончар Душица
V степен Палић Драгана
Преквалификација Догиг Соња
Доквалификација Павловић Ивана

 

Подручје рада: Хемија, неметали и графичарство

I разред

трогогодишње и четворогодишње школовање

Вучуровић Марица
II разред

трогогодишње и четворогодишње школовање

Спарић Љиљана
III разред

трогогодишње и четворогодишње школовање

Недић Славенка
IV разред

четворогодишње школовање

Павковић Анита
V степен Вујадиновић Гордана
Преквалификација Ранђић Зорица
Доквалификација Друловић Даница