Дисциплинске комисије

ДИСЦИПЛИНСКЕ КОМИСИЈЕ

за школску 2017/2018. годину

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране

I разред

трогогодишње и четворогодишње школовање

Мићуновић Миљан и Пантелић Срећко
II разред

трогогодишње и четворогодишње школовање

Новковић Предраг и Јевтић Весна
III разред

трогогодишње и четворогодишње школовање

Мишић Добривоје и Говорчић Златко
IV разред

четворогодишње школовање

Симић Александра и Лукић Смиљана

 

Подручје рада: Хемија, неметали и графичарство

I разред

трогогодишње и четворогодишње школовање

Вујадиновић Гордана  и Милојковић Дејан
II разред

четворогодишње школовање

Миросављевић Зорица и Митровић Иванов Весна
III разред

четворогодишње школовање

Станкић Бојана и Ранђић Зорица
IV разред

четворогодишње школовање

Друловић Даница и Марковић Кристинка