Лабораторија за неорганску, органску и прехрамбену технологију