Отворена врата

 

 

ОТВОРЕНА ВРАТА     школска 2019/2020. година

Авејић Славица четвртак – 6. час – ХНГ
Алемпијевић Златица понедељак – 5. час – ПППХ
Биочанин Драгиша уторак – 4. час – ПППХ
Божиловић Симић Данијела среда – 3. час – ПППХ
Вујадиновић Гордана петак – 4. час – ХНГ
Вукелић Горан петак – 4. час – ПППХ
Вукосављевић Слађана понедељак – 4. час – ПППХ
Вучковић Јасмина уторак – 3. час – ПППХ
Вучковић Милка понедељак – 3. час – ХНГ
Галовић Љиљана петак – 2. час – ПППХ
Говорчић Златко понедељак – 3. час – ПППХ
Гојковић Тихана среда – 2. час – ПППХ
Димитријевић Станојковић Јелена среда – 4. час – ХНГ
Додиг Соња петак – 2. час – ПППХ
Друловић Даница четвртак – 1. час – ХНГ
Ђуровић Марија уторак – 4. час – ХНГ
Ерцег Нина петак – 5. час – ХНГ
Жикић Вишња среда – 3. час – ХНГ
Жужа Снежана уторак – 3. час – ХНГ
Ивановић Лела петак – 5. час (пре) – ХНГ, среда – 3. час (поп) – ХНГ
Јанковић Маја среда – 2. час – ПППХ
Јевтић Весна уторак – 6. час – ПППХ
Јовановић Жаклина уторак – 5. час – ПППХ
Јовановић Слободан понедељак – 3. час – ПППХ
Јованчић Светозар среда – 2. час – ХНГ
Јоксимовић Зорица среда – 3. час – ПППХ
Јоксимовић Миленија уторак – 3. час – ХНГ
Ковачевић Весна понедељак – 6. час – ПППХ
Латиновић Зденка уторак – 2. час – ХНГ
Лончар Душица четвртак – 2. час – ПППХ
Лукић Смиљана среда – 3. час – ПППХ
Љиљак Славка четвртак – 3. час – ХНГ, понедељак – 4. час – ПППХ
Марковић Богданка уторак – 4. час – ПППХ
Марковић Катарина понедељак – 4. час – ПППХ
Марковић Кристинка четвртак – 2. час – ХНГ
Марковић Оливера понедељак – 3. час – ПППХ
Марковић Смиља понедељак – 3. час – ПППХ
Милијић Игор петак – 1. час – ХНГ
Милићевић Данијела среда – 3. час – ПППХ
Милојковић Дејан петак – 3. час – ХНГ
Милошевић Наташа четвртак – 3. час – ПППХ
Миросављевић Зорица понедељак – 3. час – ХНГ
Митровић Иванов Весна среда – 3. час – ХНГ
Митровић Мирјана среда – 4. час – ПППХ
Митровић Татјана четвртак – 2. час – ХНГ
Мићуновић Миљан понедељак – 4. час – ПППХ
Михајловић Соња понедељак – 3. час, среда – 4 час – ПППХ
Недић Славенка петак – 2. час – ХНГ
Николин Сања среда – 4. час – ПППХ
Новковић Предраг понедељак – 4. час – ПППХ
Остојић Весна уторак – 4. час – ПППХ
Павковић Анита петак – 2. час – ХНГ
Павловић Ивана понедељак – 4. час – ПППХ
Пајић Татјана уторак – 5. час – ПППХ
Палић Драгана понедељак – 3. час – ПППХ
Пантелић Срећко понедељак  – 4. час – ПППХ, петак – 4. час – ХНГ
Перовић Миланка понедељак – 3. час – ХНГ
Петровић Данијела понедељак – 5. час – ПППХ
Петрић Мица четвртак – 3. час – ХНГ
Пешић Гордана четвртак – 5. час – ПППХ
Радовановић Злата понедељак – 5. час – ХНГ
Ракић Љубомировић Марија понедељак – 3. час – ПППХ
Ранђић Зорица среда – 3. час – ХНГ
Ранковић Драгана понедељак – 2. час – ХНГ
Ратковић Мирјана четвртак – 4. час – ПППХ
Рибар Јелена понедељак – 4. час – ПППХ
Сарић Јасмина среда – 3. час – ХНГ
Симић Александра уторак – 4. час – ПППХ
Спарић Љиљана четвртак – 3. час – ХНГ
Станкић Бојана четвртак – 4. час – ХНГ
Станковић Витомир понедељак – 2. час – ПППХ
Стојилковић Миодраг четрвртак  – 3. час – ХНГ, среда – 1. час – ПППХ
Стојичић Весна петак – 3. час – ПППХ
Танасковић Јелена уторак – 5. час – ПППХ
Тасић Милена понедељак – 5. час – ХНГ
Урошевић Весна петак – 3. час – ХНГ
Унковић Митровић  Виолета петак – 3. час – ХНГ
Цветковић Милош четрвртак  – 4. час – ХНГ
Чеврљаковић Биљана петак – 3. час – ХНГ
Вучуровић Марица среда – 3. час – ХНГ
Ђокић Наташа петак – 3. час – ХНГ
Жунић Ивана понедељак – 5. час – ПППХ
Манојловић Ивана понедељак – 4. час – ПППХ
Маринковић Драгана понедељак – 5. час – ПППХ