STORIES THAT MATTER TO US

E-Twinning пројекат „STORIES THAT MATTER TO US“ успешно се реализује, према плану. Завршили смо и прву фазу- FEEL – која подразумева да се ученици упознају са темама и  да, према свом интересовању, изаберу којом ће се бавити у својој причи. Оквир су 17 циљева одрживог развоја Уједињених Нација, а ученици су се поделили на тимове. Рад у пару или групи је важан циљ овог пројекта, и , према искуству, даје резултате. Ђаци су мотивисанији за активности, успостављају бољу сарадњу и  комуницирају боље са својим вршњацима.

Теме које су обрадили су разноврсне: од образовања, будућих послова, питања језика и културе, смањења сиромаштва и глади, екологије и хране, очувања здравља… 

На линку https://www.youtube.com/@user-fl8gr9kw6r  могу се видети први филмови и креативност учесника овог пројекта.

Након ове фазе, у фебруару, почињемо рад на другој фази – IMAGINE- која подразумева и размену идеја са осталим групама, дубља и шира истраживања о теми, интервјуе и писање нацрта, припрему за следећу фазу рада –DO.