Распоред полагања испита за ванредне ученике у јунском испитном року

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У ЈУНСКОМ  ИСПИТНОМ РОКУ

Школске 2020/2021 године

ПОДРУЧЈЕ РАДА: ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО                                       

ШКОЛОВАЊЕ ТРАЈЕ: ТРИ и ЧЕТРИ године

РАЗРЕД: ТРЕЋИ

ПРЕДМЕТДАТУМ И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТАБр. канд.И С П И Т И В А ЧСТАЛНИ ЧЛАН
ИНСТРУМЕНТАЛНА АНАЛИЗА  (ХЛ)Усмени 1.6.21. у 12 часова    1Зорица Ранђић  Лела Ивановић
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА (ХТТ)Усмени 14.6.21. у 12 и 30 часова    1Миленија ЈоксимовићВесна Остојић

                                                                                                                                                                                               ПРЕДСЕДНИК  КОМИСИЈЕ

Милка Вучковић

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У  ЈУНСКОМ   ИСПИТНОМ РОКУ

Школске 2020/2021. године

ПОДРУЧЈЕ РАДА: ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО                       

ШКОЛОВАЊЕ ТРАЈЕ: четири године                                                                                               РАЗРЕД: IV( четврти)

ПРЕДМЕТДАТУМ И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТАУЧИОНИЦАБр. канд.И С П И Т И В А ЧСТАЛНИ ЧЛАН
МАТЕМАТИКА  Писмени  2.6.2021  12:00 Усмени      7.6.2021  15:45       1Миросављевић ЗорицУрошевић Весна
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИКПисмени  3.6.2021   12:00 Усмени    17.6.2021  12:15 1Тасић МиленаСтанкић Бојана
ФИЗИЧКА ХЕМИЈА21.6.2021      15:45 1Ецег НинаВучковићМилка
АУТОМАТСКА КОНТРОЛА ПРОЦЕСА3.6.2021         8:30 3Ранковић ДраганаМилојковић Дејан
ОРГАНИЗАЦИЈА ПОСЛОВАЊА8.6.2021       17:15 1ЂуровићМаријаГордана Вујадиновић
ТЕХНОЛОГИЈА ФАРМАЦЕУТСКИХ ПРОИЗВОДА4.6.2021        9:30 1Жужа СнежанаЂуровићМарија
УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА18.6.2021     12:15 1Љиљак СлавкаВиолета Тодоровић
ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ7.6.2021       15:10 1Марковић КристинкаЛатиновић Зденка
ВЕРСКА НАСТАВА4.6.2021        9:10 1Пантелић СрећкоСлавиша Костић

 ПРЕДСЕДНИК  КОМИСИЈЕ 

 Анита Павковић

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У  __ЈУНСКОМ___  ИСПИТНОМ РОКУ

Школске 2020/2021. године

ПОДРУЧЈЕ РАДА: ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ  И ГРАФИЧАРСТВО                       

ШКОЛОВАЊЕ ТРАЈЕ: __четири___године                                                    РАЗРЕД: ДОКВАЛИФИКАЦИЈА

ПРЕДМЕТДАТУМ И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТАБр. канд.И С П И Т И В А ЧСТАЛНИ ЧЛАН
МатематикаПисмени 02.06.2021. у 12h Усмени    07.06.2021. у 15.451Миросављевић ЗорицаУрошевић Весна
Енглески језик Писмени 03.06.2021. у 12h Усмени    09.06.2021. у 15.401Тасић МиленаСтанкић Бојана
Испитивање у технолошкој производњи18.06.2021. у 10h1Ивановић ЛелаРадовановић Злата
Музичко васпитање11.06.2021. у 12.15 1Милијић Игориз друге школе
Техничко цртање са машинским елементима07.06.2021. у 17.401Милојковић ДејанЂуровић Марија
Рачунарство и информатика10.06.2021. у 16.301Стојилковић МиодрагПетрић Мица
Грађанско васпитање I разред07.06.2021. у 15.301Љиљак СлавкаСарић Јасмина
Грађанско васпитање II разред14.06.2021.  у 9.301*Љиљак СлавкаСарић Јасмина
Верска настава I разред04.06.2021. у 9.101Пантелић Срећкоиз друге школе
Верска настава II разред04.06.2021. у 9.101Пантелић Срећкоиз друге школе
Ликовна култура14.06.2021. у 12.151*Цветковић Милошиз друге школе
Органска хемија09.06.2021. у 12.351 + 1*Спарић ЉиљанаДимитријевић С.Јелена
Аналитичка хемија17.06.2021. у 9.151*Митровић ТатјанаЖикић Вишња
Физика **04.06.2021. у 12.302 + 1*Јоксимовић МиленијаОстојић Весна
Физичка хемија21.06.2021. у 15.451*Вучковић МилкаЕрцег Нина
Машине апарати и операције с аутоматиком22.06.2021. у 13 h1*Милојковић ДејанВујадиновић Гордана
Електротехника14.06.2021. у 12.301*Јоксимовић МиленијаОстојић Весна
Инструментална анализа11.06.2021. у 15.451*Ранђић ЗорицаИвановић Лела
Социологија18.06.2021. у 12.151*Љиљак Славкаиз друге школе

* Условно пријављен испит

** кандидаткиња Стојановић Тамара излази на испит из Физике 14.06.2021. у 12.30                                                                                                                     

 ПРЕДСЕДНИК  КОМИСИЈЕ

Друловић Даница

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У  __ЈУНСКОМ__ ИСПИТНОМ РОКУ

Школске 2020/2021. године

ПОДРУЧЈЕ РАДА: ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО                       

ШКОЛОВАЊЕ ТРАЈЕ: __ЧЕТИРИ___године                                                                                          

РАЗРЕД:  ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈА

ПРЕДМЕТДАТУМ И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТАУЧИОНИЦАБр. канд.И С П И Т И В А ЧСТАЛНИ ЧЛАН
ОРГАНИЗАЦИЈА ПРОИЗВОДЊЕ1.6.2021.  у  9,40 h 1Ђуровић МаријаМилојковић Дејан
ИНСТРУМЕНТАЛНА АНАЛИЗА11.6.2021. у 16 h 1Ранђић ЗорицаИвановић Лела

 ПРЕДСЕДНИК  КОМИСИЈЕ

Жужа Снежана

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У ЈУНСКОМ  ИСПИТНОМ РОКУ

Школске 2020/2021 године

ПОДРУЧЈЕ РАДА:  Пољопривреда, производња и прерада хране                                                                ШКОЛОВАЊЕ ТРАЈЕ: 3 и 4  године

РАЗРЕД: ТРЕЋИ, ПТ, ТБТ, ПЕК, МЕС, ППП

ПРЕДМЕТДАТУМ И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТАБр. канд.И С П И Т И В А ЧСТАЛНИ ЧЛАН
Српски језик и књижевност Писмени 01.06.2021. 12:00 Усмени 08-06.2021. 09:302Жунић ИванаМарковић Катарина
МатематикаПисмени 02-06-2021. 12:00 Усмени по договору са предметним наставником2Јовановић ЖаклинаМаринковић Драгана
Термодинамика10.06.2021. 9:30    1Марковић БогданкаВучковић Јасмина
Прехрамбена технологија03.06.2021. 13:301Ракић-Љубомировић МаријаМарковић Оливера
Практична настава04.06.2021. 13:301Ракић-Љубомировић Марија Јовановић  СлободанМарковић Оливера Новковић Предраг
Географија хране04.06,2021. 09:301Мићуновић МиљанДуканић Марија
Аграрни туризам07.06.2021 10:001Михајловић СоњаЛемајић Наташа
Социологија18.06.2021. 12:301Љиљак СлавкаТодоровић Виолета
Производња пецива колача и тестенина17.06.2021. 10:001Гојковић ТиханаМарковић Смиља
Предузетништво08.06.2021. 10:001Ковачевић ВеснаЛемајић Наташа
Микробиологија08.06.2021. 08:301Алемпијевић ЗлатицаМилошевић Наташа
Тржиште и промет меса04.06.2021 16:001Вукосављевић СлађанаЈовановић Слободан
Прерада меса03.06.2021. 16:001Вукосављевић СлађанаЈовановић Слободан

                                                                                                                                                                                               ПРЕДСЕДНИК  КОМИСИЈЕ

Златица Алемпијевић

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У   јунском     ИСПИТНОМ РОКУ

Школске 2020/2021. године

ПОДРУЧЈЕ РАДА: ПОЉОПРИВРЕДА,ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ

ШКОЛОВАЊЕ ТРАЈЕ: четиригодине

РАЗРЕД:  4

ПРЕДМЕТДАТУМ И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТАУЧИОНИЦАБр. канд.И С П И Т И В А ЧСТАЛНИ ЧЛАН
Прехрамбена технологија4.6.2021. У 13:30h 2Ракић-Љубомировић М.Марковић О.
Практична настава3.6.2021. У 14 h 1Ракић- Љубомировић М.Марковић О. Новковић П.
Физичка хемија3.6. 2021. У 15:45hЛабораторија за физичку хемију2Вучковић Ј.Марковић Б.

ПРЕДСЕДНИК 

Душица Лончар

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У   јунском ИСПИТНОМ РОКУ

Школске 2020/2021. године

ПОДРУЧЈЕ РАДА: ПОЉОПРИВРЕДА,ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ                                                                                                        

РАЗРЕД:   преквалификација

ПРЕДМЕТДАТУМ И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТАУЧИОНИЦАБр. канд.И С П И Т И В А ЧСТАЛНИ ЧЛАН
Здравствена безбедност хране         3.6.2021. у 14 и 40591Алемпијевић ЗлатицаПетровић Данијела
Производња пецива,колача и тестенина        4.6.2021. у 13Школска пекара1Петровић ДанијелаМарковић Смиља
ТРжиште и промет пекарских производа        8.6.2021. у 9 и 30591Гојковић ТиханаМарковић Смиља

 ПРЕДСЕДНИК  КОМИСИЈЕ 

Додиг Соња
 
РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У  јунском    ИСПИТНОМ РОКУ

Школске 2020/2021. године

ПОДРУЧЈЕ РАДА: ПОЉОПРИВРЕДА,ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ                       

ШКОЛОВАЊЕ ТРАЈЕ: _____једну_________године                                                                                                 

РАЗРЕД:   V

ПРЕДМЕТДАТУМ И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТАУЧИОНИЦАБр. канд.И С П И Т И В А ЧСТАЛНИ ЧЛАН
Мерна и регулациона техника17.6.2021. у 15.30 часова497Јасмина ВучковићПредраг Новковић
Колоидна хемија11.6.2021 у 10.00 часова495Александра СимићМарија Р.Љубомировић

 ПРЕДСЕДНИК  КОМИСИЈЕ 

                                                                                                                                                                                             Данијела Петровић

РАСПОРЕД  ПОЛАГАЊА  ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У   ЈУНСКОМ    ИСПИТНОМ  РОКУ   шк. 2020. /2021. год .                                                                

ПОДРУЧЈЕ РАДА : ПОЉОПР. ПРОИЗВ. И ПРЕРАДА ХРАНЕ      

ШКОЛОВАЊЕ ТРАЈЕ  :___4__ године  ;    

РАЗРЕД : СВИ (ДОКВАЛИФИКАЦИЈА)

ПРЕДМЕТ  ДАТУМ И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТАБРОЈ КАНДИДАТАИСПИТИВАЧСТАЛНИ ЧЛАН
Технике рада у лабораторији8. 06. 2021. у  12:001Лукић СмиљанаНакнадна инфо.
Аналитичка  хемија  10. 06. 2021. у  9:001Рађеновић Гордана  Додиг Соња
Хемија  10. 06. 2021. у  9:001+ 1 условноДодиг СоњаРађеновић Гордана  
Технологија воде  8. 06. 2021. у  12:001Лукић СмиљанаНакнадна инфо.
Физика  14. 06. 2021. у  13:001+ 1 условноОстојић ВеснаЈоксимовић Миленија
Електротехника  4. 06. 2021. у  13:001Јоксимовић МиленијаОстојић Весна
Биохемија  17. 06. 2021. у  15:151 Условно  Милошевић НаташаНакнадна инфо.

 ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ      Ивана Павловић