Финални производи eTwinning пројекта „Natural is good, Chemical is bad!“

eTwinning пројекат „Natural is good, Chemical is Bad!“ је имао за циљ да подстакне ученике да критички размишљају о информацијама које до њих долазе, препознају лажне вести и заблуде, и схвате значај усвојеног знања на правилну анализу информација из науке, првенствено хемије. Ђаци су подстицани да развијају своје компентенције и вештине, критички размишљајући  о информацијама доступним на друштвеним мрежама, кроз анализу web локација, поузданости извора информација, разоткривања заблуда везаних за хемију на основу свог средњошколског знања. Један од важнијих циљева овог пројекта је био и да ученици постану свеснији повезаности и значаја наставног градива и његове  практичне примене у свакодневном животу.

Као резултат свих планираних активности пројекта настало је више финалних производа које можете погледати на линковима који следе:

Виртуелна изложба „Fake News“

e-часопис „Fake News“

е-књига „Chemicals in food!“

Видео „Natural chemicals in food!“

Видео „Aditives in our food!“

Виртуелна изложба СТЕМ активности „It’s time for tea!“

Виртуелна изложба СТЕМ активности „Would you like a drink?“

Видео Стем активности реализованих ван школе