ERAZMUS+ К1

У школској 2017/2018. години Хемијско-прехрамбена технолошка школа из Београда је постала члан ERAZMUS+ породице. За ову школску годину одобрен нам је пројекат „Learning to support inclusion“ (Учење за подршку инклузији). Овај програм је финансиран од стране ЕУ и за циљ има унапређење организације наставе, извођења и унапређења наставе у Хемијско-прехрамбеној технолошкој школи.

У склопу овог пројекта, седам професора Хемијско-прехрамбене технолошке школе ће похађати курсеве у земљама ЕУ: Словенији, Италији и Чешкој, где ће стећи нова знања, вештине и искуства која ће инкорпорирати у наш образовни систем. Сва искуства која ће се стећи на корсевима биће искоришћена за унапређивања рада наше школе.

Више информација o ERAZMUS+ можете прочитати ОВДЕ

Програмски водич ERAZMUS+ можете преузети ОВДE

KA1 – Школе и предшколске установе

ERAZMUS+

Oд ERAZMUS до ERAZMUS+

Брошура: Могућности за учешће у ERAZMUS+ програму