Category Archives: вести

Распоред полагања разредних и поправних испита у августовском испитном року

КОМИСИЈЕ ЗА РАЗРЕДНЕ И ПОПРАВНЕ ИСПИТЕ И ТЕРМИНИ ПОЛАГАЊА  ИСПИТА  У АВГУСТУ

ПОДРУЧЈЕ РАДА : ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ

комисије-за-разредне-и-поправне-испите-и-термини-полагања-у-августовском-испитном-року_ПППХ

ПОДРУЧЈЕ РАДА:ХЕМИЈА,НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО

ШКОЛСКА 2020/2021. ГОДИНА

Одељ.Датум и време и учионицаПРЕДМЕТПРЕДСЕД. КОМИС.ИСПИТИВАЧСТАЛНИ ЧЛАН
I-1Писмени 17.08. у 10.00 Усмени разредни 19.8. у 12.30 61 Поправни 26.08. у 12.30 61 Математика   Петрић Мица  Урошевић Весна        Миросављевић Зорица
I-1Разредни 20.08. у 8.00 60 Поправни 25.08. у 9.00 60    ФизикаПетрић Мица    Јоксимовић Миленија    Остојић Весна
I-124.08. у 9.30 64  БиологијаПетрић МицаАвејић СлавицаКолега из друге школе
I-1Разредни 23.08. у 9.00  59 Поправни 24.08. у 9.00 59Општа и неорганска хемијаПетрић МицаЂуровић МаријаВујадиновић Гордана
I-2Писмени 17.08. у 10.00 Усмени 26.08. у 10.30 61    Математика  Вујадиновић Гордана    Миросављеић Зорица    Урошевић Весна
I-2Разредни 20.08. у 8.00 60 Поправни 25.08. у 9.00 60      Физика    Вујадиновић Гордана    Јоксимовић Миленија      Остојић Весна
I-2Разредни 24.08. у 11.00 59 Поправни 27.08. у 9.00 59    Општа и непрганска хемија   Милијић ИгорВујадиновић Гордана    Жикић Вишња
I-325.08. у 9.30 60ФизикаРанђић ЗорицаЈоксимовић МиленијаОстојић Весна
I-3Писмени 17.08. u 10.00 Усмени 26.08. у 10.00 61  Математика  Ранђић Зорица Миросављевић Зорица  Урошевић Весна
I-324.08. у10.00 62БиологијаРанђић ЗорицаАвејић СлавицаКолега из друге школе
I-4Разредни 20.08. у 8.00 60 Поправни 25.08. у 8.00 60    ФизикаМитровић ТатјанаЈоксимовић Миленија    Остојић Весна
I-4  Писмени 17.08. у 10.00 Поправни Писмени 24.08. у 8.00 61 Разредни Усмени 19.08. у 12.30 61  Поправни Усмени 26.08. у 8.00 61                  Математика                  Митровић Татјана                Урошевић Весна                Миросављевић Зорица
II-1Разредни 20.08. у 9.00 60 Поправни 26.08. у 9.30 60    Физика    Ерцег Нина    Јоксимовић Миленија    Остојић Весна
II-1  Писмени 17.08. у 10.00 Разредни Усмени 19.08. у 11.00 64  Поправни Усмени 23.08. у 13.00 64          Математика          Ерцег Нина          Урошевић Весна          Миросављевић Зорица
II-124.08. у 8.00 65Аналитичка хемијаЦветковић МилошСпарић ЉиљанаЕрцег Нина
II-2Разредни 20.08. у 9.00 60 Поправни 26.08. у 8.30 60      Физика    Перовић Миланка    Јоксимовић Миленија    Остојић Весна
II-225.08. у 10.00 59Органска хемијаМитровић Иванов ВеснаПеровић МиланкаЖикић Вишња
II-223.08. у 10.00 65  Извори загађења животне срединеПеровић МиланкаРадовановић ЗлатаПавковић Анита
II-2Писмени 17.08. у 10.00 Разредни Усмени 19.08. у 11.00 64  Поправни Усмени 23.08. у 12.00 63            Математика          Перовић Миланка          Миросављевић Зорица          Урошевић Весна
II-3Писмени 17.08. у10.00 Усмени 23.08. у10.00 64  Математика    Ђуровић Марија  Миросављевић Зорица  Урошевић Весна
II-319.08. у 9.30 59Аналитичка хемијаМитровић Иванов ВеснаДимитријевић Станојковић ЈеленаЂуровић Марија
II-320.08. у 9.30 59Органска хемијаМитровић Иванов ВеснаЂуровић МаријаДимитријевић Станојковић Јелена
II-426.08. у 11.00 60ФизикаМанојловић ИванаЈоксимовић МиленијаОстојић Весна
II-417.08. у 10.00 Разредни Усмени 19.08. у 11.00 64  Поправни Усмени 23.08. у 8.00 64          Математика          Јоксимовић Миленија        Урошевић Весна        Чеврљаковић Биљана
II-420.08. у 11 65Организација производњеЈоксимовић МиленијаВучуровић МарицаЖужа Снежана
II-4Писмени 18.08. у 10.00 66 Усмени 23.08. у 10.30  Енглески језик  Јоксимовић Миленија  Тасић Милена  Станкић Бојана
III-1Писмени 17.08. у 10.00 Усмени 25.08. у 9.00 66        Математика      Недић Славенка    Чеврљаковић Биљана    Миросављеић Зорица
III-1Разредни 20.08. у 9.30 60 Поправни 24.08. у 11.00 60        Електротехника    Недић Славенка    Јоксимовић Миленија      Остојић Весна
III-1Разредни 23.08. у 11.00 62 Поправни 27.08. у 8.30 62  Физичка хемијаНедић СлавенкаПеровић МиланкаЖикић Вишња
III-1Писмени 18.08. у10.00 66 Усмени 19.08. у 11.00 66        Енглески језик    Недић Славенка      Тасић Милена      Станкић Бојана
III-1Разредни 20.08. у 9.00 66 Поправни 23.08. у 10.30 за ученицу 63 Поправни 26.08. у 10.30 за Ученика 63        Технолошке операције      Митровић Унковић Виолета        Недић Славенка        Павковић Анита
III-219.08. у 11.30 62Хемијска технологијаАвејић СлавицаРадовановић ЗлатаПавковић Анита
III-2Писмени 17.08. у 10.00 Разредни усмени 19.08. у 9.00 66 Поправни Усмени 25.08. у10.00 62          Математика        Авејић Славица        Миросављевић Зорица        Чеврљаковић Биљана
III-327.08. у 9.00 65Сировине за фармацеутске производеСтанкић БојанаНедић СлавенкаЖужа Снежана
III-3   Разредни 20.08. у 9.30 60 Поправни 24.08. у 11 60    Eлектротехника    Станкић Бојана    Јоксимовић Миленија    Остојић Весна
III-3   Писмени 17.08. у 10.00 Разредни Усмени 19.08. у 9.00 65 Поправни писмени 23.08. у 9.00 55 Поправни Усмени 25.08. у 11.00 65          Математика        Станкић Бојана        Миросављевић Зорица        Чеврљаковић Биљана
III-3   26.08. у 9.00 62Машине,апарати и операцијеСтанкић БојанаВујадиновић ГорданаПавковић Анита
III-3   20.08. у 8.30 62Технологија фармацеутских производа  Станкић Бојана  Жужа Снежана  Ђуровић  Марија
         III4Писмени 17.08. у 10.00 Усмени 25.08. у 12.00 66      Математика      Митровић Унковић Виолета    Чеврљаковић Биљана    Миросављевић Зорица  
III -419.08. у 12.00 65Физичка хемијаМитровић Унковић ВиолетаВучковић МилкаЕрцег Нина
III-4Разредни 20.08. у 9.30 60 Поправни 24.08. у 11.00 60    Електротехника    Митровић Унковић Виолета    Јоксимовић Миленија    Остојић Весна
IV-2Писмени 17.08. у 10.00 Усмени 19.08. у 11.30 63    Математика  Димитријевић Станојковић Јелена  Чеврљаковић Биљана  Маринковић Драгана
IV-2Писмени 18.08. у 10.00 66 Усмени 19.08. у 11.00 59      Енглески језик    Димитријевић Станојковић Јелена      Тасић Милена      Станкић Бојана
IV-220.08. у 10.00 63Загађивање и заштита водеДимитријевић Станојковић ЈеленаРадовановић ЗлатаВучковић Милка
IV-223.08. у 9.30 63Загађивање и заштита ваздухаДимитријевић Станојковић ЈеленаНедић СлавенкаВучуровић Марица
IV-220.08. у 10.30 66  Прерада и одлагање отпадних водаДимитријевић Станојковић ЈеленаВучковић МилкаРадовановић Злата
IV-223.08. у 10.30 59Инструменталне методе анализеЈованчић СветозарРанђић ЗорицаДимитријевић Станојковић Јелена

Распоред полагања испита за ванредне ученике у августовском испитном року

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У АВГУСТОВСКОМ  ИСПИТНОМ РОКУ

Школске 2020/2021 године

ПОДРУЧЈЕ РАДА: ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО                                        

ШКОЛОВАЊЕ ТРАЈЕ: ТРИ и ЧЕТРИ године

РАЗРЕД: ТРЕЋИ

ПРЕДМЕТДАТУМ И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТАБр. канд.И С П И Т И В А ЧСТАЛНИ ЧЛАН
Српски језик и књижевност               (хл) Писмени  16.8.21. у 10 часова   
Усмени    19.8.21. у 11 часова
    1Виолета Унковић  Ивана Манојловић
Математика                                   (хтт) Писмени  17.8.21. у 10 часова    
Усмени     25.8.21. у 9 часова
    1Биљана ЧеврљаковићВесна Урошевић
Енглески језик                        (хл) Писмени  18.8.21. у 10 часова                  
Усмени     23.8.21. у 10часова
    1Бојана СтанкићМилена Тасић
Физичко васпитање Усмени     20.8.21. у 10 и 30 часова    1Зденка ЛатиновићКристинка Марковић
ЕлектротехникаУсмени     20.8.21. у 11 и 30 часова    2Миленија ЈоксимовићВесна Остојић
Технологија фармацеутских производа                (тифт)Усмени     23.8.21. у 9 часова    1Снежана ЖужаМарија Ђуровић
Сировине за фармацеутске производе                (тифт)Усмени     19.8.21. у 9 и 30 часова    1Славенка НедићМарица Вучуровић
Социологија Усмени     25.8.21. у 10 часова2Славка ЉиљакДруга школа
Верска настава Усмени     19.8.21. у 12 часова1Срећко ПантелићДруга школа

                                                                                                                                                                                            ПРЕДСЕДНИК  КОМИСИЈЕ

Милка Вучковић

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У  АВГУСТОВСКОМ  ИСПИТНОМ РОКУ

Школске 2020/2021. године

ПОДРУЧЈЕ РАДА: ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО                       

ШКОЛОВАЊЕ ТРАЈЕ: четири године                                                                                                  

РАЗРЕД: ____IV___

ПРЕДМЕТДАТУМ И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТАУЧИОНИЦАБр. канд.И С П И Т И В А ЧСТАЛНИ ЧЛАН
АУТОМАТСКА КОНТРОЛА ПРОЦЕСА19.8.2021     у      9:30       1Драгана РанковићДејан Милојковић
ХЕМИЈСКА ТЕХНОЛОГИЈА20.8.2021    у     9:30 1Даница ДруловићЛела Ивановић
ФИЗИЧКА ХЕМИЈА24.8.2021    у     9:00 1Зорица РанђићМиланка Перовић
ФИЛОЗОФИЈА30.8.2021    у     10:00        1Светозар ЈованчићАлександар Стевановић

 ПРЕДСЕДНИК  КОМИСИЈЕ 

  Анита Павковић

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У АВГУСТОВСКОМ  ИСПИТНОМ РОКУ

Школске 2020/2021. године

ПОДРУЧЈЕ РАДА: ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО                       

ШКОЛОВАЊЕ ТРАЈЕ:  четири године                                                                                          

РАЗРЕД: ДОКВАЛИФИКАЦИЈА

ПРЕДМЕТДАТУМ И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТАБр. канд.И С П И Т И В А ЧСТАЛНИ ЧЛАН
Математикаписмени 17.08.2021. у 10h усмени    23.08.2021. у  8h1Биљана ЧеврљаковићВесна Урошевић
Ликовна култура19.08. 2021. у 9.301Милош ЦветковићМиљана Вуксановић
Организација производње20.08.2021. у 10.301Марија ЂуровићДејан Милојковић
Инструментална анализа18.08.2021. у 9 h1Зорица РанђићЛела Ивановић
Машине, апарати и операције с аутоматиком17.08.2021. у 9 h1Дејан МилојковићГордана Вујадиновић
Електротехника19.08.2021. у 8.301Миленија ЈоксимовићВесна Остојић
Филозофија30.08.2021. у 10 h1Светозар Јованчићнаставник из друге школе
Устав и права грађана25.08.2021. у 10 h1Славка ЉиљакВиолета Тодоровић
Грађанско васпитањепо договору1Славка ЉиљакЈасмина Сарић
Физичка хемија24.08.2021. у 9 h1ЗорицаРанђићМиланка Перовић
Хемијска технологија20.08. 2021. у 9.301Даница ДруловићЛела Ивановић
Испитивање у технолошкој производњи26.08.2021. у 10 h1Лела ИвановићЗлата Радовановић
Електроаналитичке методе 23.08.2021. у 9.301Милка ВучковићЗорица Ранђић

 ПРЕДСЕДНИК  КОМИСИЈЕ

Даница Друловић

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У  _августовском___  ИСПИТНОМ РОКУ

Школске 2020/2021. године

ПОДРУЧЈЕ РАДА: ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО                       

ШКОЛОВАЊЕ ТРАЈЕ: једну године                                                                            

РАЗРЕД: ____пети степен___

ПРЕДМЕТДАТУМ И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТАУЧИОНИЦАБр. канд.И С П И Т И В А ЧСТАЛНИ ЧЛАН
Аутоматско управљање процесом25.8.2021.   8 00  Ранковић ДраганаНедић Славенка
Мерење и регулација процеса19.8.2021. 900  Ранковић ДраганаНедић Славенка

ПРЕДСЕДНИК  КОМИСИЈЕ 

Вујадиновић Гордана

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У  __АВГУСТОВСКОМ__ ИСПИТНОМ РОКУ

Школске 2020/2021. године

ПОДРУЧЈЕ РАДА: ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО                       

ШКОЛОВАЊЕ ТРАЈЕ: __ЧЕТИРИ___године                                                                                          

РАЗРЕД:  ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈА

ПРЕДМЕТДАТУМ И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТАУЧИОНИЦАБр. канд.И С П И Т И В А ЧСТАЛНИ ЧЛАН
Испитивање у технолошкој производњи19.8.2021.  у  11  h 2Ивановић ЛелаРадовановић Злата
Електроаналитичке методе23.8.2021. у 9,30 h 2Вучковић МилкаРанђић Зорица
Хемијска технологија20.8.2021. у 9,30 h 2Друловић ДаницаИвановић Лела

 ПРЕДСЕДНИК  КОМИСИЈЕ

 Жужа Снежана

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У  АВГУСТОВСКОМ  ИСПИТНОМ РОКУ

Школске 2020/2021. године

ПОДРУЧЈЕ РАДА: ПОЉОПРИВРЕДА,ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ                       

ШКОЛОВАЊЕ ТРАЈЕ:три и четири године                                                                                                 

РАЗРЕД: III

ПРЕДМЕТДАТУМ И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТАУЧИОНИЦАБр. канд.И С П И Т И В А ЧСТАЛНИ ЧЛАН
Математика17.8 у 10 часова 2Јовановић ЖаклинаМаринковић Драгана
Термодинамика19.8 у 11 часова 2Марковић БогданкаВучковић Јасмина
Машине и апарати са аутоматиком20.8 у 9. часова 2Јовановић СлободанНовковић Предраг
Практична настава24.8 у 9 часова 1Јовановић Слободан и Ракић-Љубомировић МаријаНовковић Предраг и Оливера Марковић
Технологија воде20.8.у 10 часова 1Данијела МилићевићМарковић Оливера
Технолошке операције19.8. у 10,15 часова 1Новковић ПредрагВучковић Јасмина

 ПРЕДСЕДНИК  КОМИСИЈЕ

 Алемпијевић Златица

 
 
РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У  АВГУСТОВСКОМ  ИСПИТНОМ РОКУ

Школске 2020/2021. године

ПОДРУЧЈЕ РАДА: ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ                       

ШКОЛОВАЊЕ ТРАЈЕ: ЧЕТИРИ године                                                                                                 

РАЗРЕД: 4

ПРЕДМЕТДАТУМ И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТАБр. канд.И С П И Т И В А ЧСТАЛНИ ЧЛАН
Практична настава20.8.2021. у 10:001Марија Ракић Љубомировић
Предраг Новковић
Оливера Марковић Слободан Јовановић
Физичка хемија19.8.2021 у 9:001Богданка МарковићЈасмина Вучковић
Прехрамбена технологија26.8.2021 у 10:001Марија Ракић ЉубомировићОливера Марковић
Физичко васпитање31.8.2021 у 8:001Горан ВукелићЗорица Јоксимовић
Филозофија30.8.2021. у 10:001Светозар ЈованчићАлександар Стевановић
Устав и права грађана24.8.2021 у 10:001Славка Љиљак 
Грађанско васпитање25.8.2021. у 10:001Славка ЉиљакВитомир станковић

 ПРЕДСЕДНИК  КОМИСИЈЕ 

Душица Лончар

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У  августовском ИСПИТНОМ РОКУ

Школске 2020/2021. године

ПОДРУЧЈЕ РАДА: ПОЉОПРИВРЕДА,ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ                       

ШКОЛОВАЊЕ ТРАЈЕ: _____/_________године                                                                                                 

 РАЗРЕД: ____V степен___

ПРЕДМЕТДАТУМ И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТАУЧИОНИЦАБр. канд.И С П И Т И В А ЧСТАЛНИ ЧЛАН
Мерна и регулациона техника19.8.2021. у 11.30 часова505Слободан ЈовановићСлађана Вукосављевић
Технолошка микробиологија24.8.2021. у 10.30 часова504Наташа МилошевићЗлатица Алемпијевић
Прехрамбена технологија20.8.2021. у 11.00 часова491Сања НиколинСоња Михајловић
Практична настава23.8.2021. у 11.00 часова491Сања НиколинСоња Михајловић

 ПРЕДСЕДНИК  КОМИСИЈЕ 

  Данијела Петровић

ivana-pavlovic

 
 
 
 
 

eTwinning project „Green Environment“

У току школске 2020/2021 године, ученици првог и другог разреда наше школе учествовали су у eTwinning пројекту Green Environment – Зелена животна средина.  Аутор овог пројекта и ментор нашим ђацима је била Гордана Пешић, наставник хемије. На осмишљавању и реализацији овог пројекта учествовали су наставници и ђаци из 6 земаља: Турске, Словеније, Португалије, Румуније, Србије и Француске.

Заштита и очување животне средине је једна од актуелних и горућих тема, неколико година уназад. Главни циљ овог пројекта је подизање свести код младих о значају очувања животне средине кроз проучавање и боље разумевање различитих аспеката повезаних са заштитом животне средине и одрживим развојем сагледано кроз воду и ваздух. Радећи на овом пројекту, ученици су   развијали  своје компетенције и вештине, активно учествујући у раду, дизајнирању и уређивању овог пројекта.

Као резултат активности организованих током пројекта, настало је више производа заједничког рада ђака а које можете погледати на линковима који следе.

  1. E-књига   „We are all connected“ У овој е-књизи покушали смо да успоставимо везу путем водо токова између земаља из којих су партнерске школе и да истакнемо да смо сви повезани без обзира на удаљеност, да загађење вода у једном делу света тиче се свих нас.

  1. Е-књига „Comics about eSafety“ Ђаци су на основу прикупљених података, направили листу правила понашања са  циљем безбедније употребе интернета. Ова правила су представили у стрипу, уз помоћ апликације Pixton.

  1. Новогодишња песма
  1. Заједничка мапа ума о Загађењу

https://coggle.it/diagram/X_RCJY4ja1oJf

Завршетак пројекта „А CULTURAL JOURNEY“

Пројекат „А CULTURAL JOURNEY“( Путовање кроз културу) је  успешно завршен.
На последњем састанку тима, 17.јуна 2021.године, сумирани су резултати рада на пројекту и подељени сертификати учесницима пројекта.Последња тимска активност ђака била је интерактивна игра “ Где је…?“ и сликање за успомену  на ово лепо учење кроз дружење.


Погледајте неке од резултата нашег заједничког рада:

CULTURAL TALES – Ourboox

Traditional arts and artists


Позив за присуствовање онлајн догађају

Драги ђаци и наставници,

Позивамо Вас да присуствујете догађају на мрежи на којем ће бити представљене активности, web2.0 апликације, као и резултати настали у току прве године примене и реализације Erasmus+ пројекта „Eat Smart. Save your Land.“ Догађај организују партнери из Грчке и биће одржан у четвртак, 17.06.2021. године у 19h преко платформе Webex. Догађају можете приступити преко линка