Историјат

Хемијско-технолошки одсек„ у Београду је основан 1946 год.,при средњој техничкој школи “Петар Драпшин“. Тако је “Хемијско-технолошки одсек решењем бр. 906 од 20.11. 1957 год., положио испит зрелости и прерастао у “Хемијско-технолошку средњу школу“ 1961 године,“Хемијско-технолошка средња школа“променила је име у “Хемијско-технолошко техничка школа“.Од 1963/64. године школују се техничар-аналитичар, погонски техничар и прехрамбени техничар у четворогодишњем трајању. 1969.године Школа прераста у Центар и поред образовања техничарских профила школује и квалификоване раднике хемијске струке у трогодишњем трајању, а од 1971. год. И квалификоване раднике прехрамбене струке у трогодишњем трајању. Увођењем заједничких основа, школују се две године заједничке основе усмереног образовања и Оснивачки колектив школе занимања у оквиру хемијско-технолошке гумарске струке и прехрамбене струке III и  IV степена стручне спреме.

Школске 1990/1991. године образовно-васпитни рад у школи,реализује се према наставним плановима и програмима за образовне профиле III и IV степена стручне спреме и то у два подручја рада:Хемија, неметали и графичарство као и Пољопривреда,производња и прерада хране.

1997/98 год.,Хемијска смена је имала следеће образовне профиле: Хемијско-технолошки техничар, хемијски лаборант,израђивач хемијских производа и пластичар(наносилац заштитних превлака).Ови образовни профили су обухватили трогодишње и четворогодишње образовање.1997/98г.Подручје рада имало је следеће образовне профиле: прехрамбени техничар,техничар за биотехнологију,произвођач прехрамбених производа, пекар и месар.

Школске 2002/2003 год., извршена је реформа образовања и у “Хемијско-прехрамбено технолошкој школи“. У оба већ постојећа подручја рада одвија се трогодишње и четворогодишње стручно образовање.

Образовни профили подручја рада Хемија, неметали и графичарство су: Хемијски лаборант, техничар за козметичку технологију-оглед,техничар за полимере,техничар за заштиту животне средине,техничар за индустријску фармацеутску технологију,хемијско-технолошки техничар(четворогодишње школовање).Трогодишњи образовни профил обухвата:израђиваче хемијских производа, израђиваче целулозе и папира, наносиоце заштитних превлака,пластичаре и лакирере.

Подручје рада Производња и прерада хране обухвата : техничаре за биотехнологију, прехрамбене техничаре, прехрамбене техничаре-оглед( четворогодишње образовање),  произвођач прехрамбених производа: месар и пекар,пекар-оглед, месар-оглед.Данас школу похађа 1370 ученика .Укупно има 58 одељења.