Радионица Центра за права детета

у оквиру пројекта „Учење о правима детета кроз вршњачке едукације у школама“ који Центар за права детета POČETNA – CPDорганизује и спроводи у основним и средњим школама од 1.децембра 2019. до 31.маја2020.године, у нашој школи је  одржана радионица 11.марта 2020.године.
У радионици су учествовали представници Ученичког парламента и Вршњачког тима школе, као и ученици првог разреда у оквиру рада тима за подршку ученицима у прилагођавању новој средини.
Активисти центра, Андреа Рајичић и Ненад Mилетић, иначе ученици III/3 наше школе, и Уна Љиљак, ученица првог разреда Четрнаесте гимназије, уз помоћ Тамаре Томашевић и Јасмине Миковић,из Центра за права детета, упознали су присутне  са основним информацијама о Конвенцији о правима детета, и препорукама Комитета за права детета, те показали публикације  „О теби се ради“, које јасним  и разумљивљивим језиком, прикладним дечјем узрасту,помажу деци и младима да разумеју своја права у различитим областима која се тичу њих самих, у образовању, правосуђу, социјалној и здравственој заштити… Више о томе на линку: http://tvojaprava.opd.org.rs
Током радионице, ученици су у групама размишљали о својим правима, те о томе дискутовали,делећи и своја лична искуства,из свог окружења,а потом у форми квиза, утврдили своја знања о овој, веома значајној и занимљивој теми.