План набавки за 2018.годину

Хемијско прехрамбена технолошка школа – План набавки за 2018. годину
План јавних набавки
ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ – 2018. ГОДИНЕ – ДОБРА
Редни број (јавне) набавке Предмет (јавне) набавке ОРН Износ планираних средстава за (јавну) набавку Aпр. у буџету, фин. План Процењена вредност (јавне) набавке, на годишњем нивоу Врста поступка јн, односно одредба на основу које се не примењује ЗЈН Оквирни датум покретања поступка Оквирни датум закључења уговора Оквирни датум извршења уговора Напомена
1 Електрична енергија 09310000 2.274.000,00 421211 2.274.000,00 Јавна набавка мале вредности април 2018 мај 2018 мај 2019
разлог и оправданост набавке Потребе несметаног функционисања школе
начин утврђивања процењене вредности Актуелна тржишна вредност. Уторошак из прошле године.
2 Набавка хране-сиров.за потребе наставе и производње
Партија 1 – Месо (200.000)
Партија 2 – Сировине за пекару (600.000)
15110000 15850000 800.000,00 426611 800.000,00 Јавна набавка мале вредности април 2018 мај 2018 мај 2019
разлог и оправданост набавке Потребе несметаног функционисања школе
начин утврђивања процењене вредности Актуелна тржишна вредност.
ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ 2018 ГОДИНЕ – УСЛУГЕ
Редни број (јавне) набавке Предмет (јавне) набавке ОРН Износ планираних средстава за (јавну) набавку Aпр. у буџету, фин. План Процењена вредност (јавне) набавке, на годишњем нивоу Врста поступка јн, односно одредба на основу које се не примењује ЗЈН Оквирни датум покретања поступка Оквирни датум закључења уговора Оквирни датум извршења уговора Напомена
1 Екскурзија за други, трећи и четврти разред 63516000 5.000.000 423911 5.000.000 Јавна набавка мале вредности Септембар 2018 Новембар 2018 Јун 2019
разлог и оправданост набавке У складу са Програмом
начин утврђивања процењене вредности Актуелна тржишна вредност
2 Услуге пројектовања 71323100 2.500.000,00 423599 2.500.000,00 Јавна набавка мале вредности Март 2018. Април 2018 Децембар 2018
разлог и оправданост набавке Потребе несметаног функционисања школе
начин утврђивања процењене вредности Актуелна тржишна вредност