ЕTWINNING ПРОЈЕКАТ Diet inspectors (Инспектори за исхрану)

Рад на пројекту се заснива на раду у транснационалним и националним тимовима са наставницима – менторима који ће подржати и оснажити ученике да критички анализирају популарне дијете. Такође, ученици ће анализирати индустријске и природне прехрамбене производе, медијске чланке и донеће закључке о предностима и недостацима сваке дијете и колико су оне заиста здраве.

У оквиру пројекта ћемо се бавити и одговорити на неколико важних питања:

 1. Колико су популарне дијете заиста здраве?
 2. Шта је уравнотежена дијета?
 3. Да истраже значења као што су: хранљиве материје и енергија
 4. Да наведу неке популарне дијете
 5. Да критички размишљају : Колико су оне здраве за људе? Колико су оне здраве за нашу планету?
 6. И онда, да урадимо анализу исхране како би се направила нутритивна процена анализом образаца у смислу квантитета и нутритивног квалитета конзумиране хране и мерењем укупне потрошње енергије и отиска хране.

На крају ће развити интерактивну дигиталну књигу која ће укључити све њихове резултате и савете за здраву и уравнотежену исхрану.

Аутори пројекта:

Гордана Пешић, Хемијско-прехрамбена технолошка школа, Београд, Србија

Панајота Јеоргопуло, ЕПАЛ Напфактос, Напфактос, Грчка

Време реализације пројекта:

Током школске 2022/2023. године 

Циљеви пројекта:

Током реализације овог пројекта, надамо се да ће наши ученици: 

– унапредити своју основну и медијску писменост

– објединити знање кроз проналажење, одабир и евалуацију дигиталних извора

– подићи свест о здрављу повезаном са еколошким, економским и образовним аспектима

– донети свесне изборе у исхрани

– развити компетенције као што су критичко мишљење, креативност, комуникација, сарадња (4Cs)

– креирајте квалитетан садржај користећи ICTs and Web 2.00 tools

– постићи 21. Вештине.

План реализације пројекта:

Новембар: 

 • одабир ученика и њихово додавање нa Twinspace-у након потписивања родитељских уговора; 
 • прављење профила и представљање ко је ко;
 • eSafety правила; 
 • конкурс за лого.

Децембар: 

 • дистрибуција задатака:
 • креирање транснационалних тимова; 
 • листа популарних дијета које ће сваки тим анализирати од
  јануара до марта: 
 • анализа популарне дијете; 
 • анализа природних и индустријских производа, експериментални рад

Април: 

 • дизајнирање заједничке интерактивне дигиталне књиге са резултатима, савети

Мај:

 • Коначна евалуација (од стране наставника и ученика), дисеминација

Евалуација и дисеминација ће такође учествовати током имплементације пројекта.

Састанци онлајн наставника и дискусије о WhatsApp-у ће се често одржавати како би се разговарало о могућим препрекама; 

Састанци учесника (ученици и наставници) ће се одржавати сваког месеца како би присуствовали презентацијама стручњака или презентовали налазе или анализирали медијске чланке који се односе на наше теме.