ERAZMUS+ пројекат

Посебност наше школе је укључивање ученика са инвалидитетом у систем редовног образовања. Школа је, дакле, усмерена на подршку наставницима и родитељима са циљем квалитетнијег образовања деце са тешкоћама у развоју која успешно завршавају средње стручно образовање у својим локалним заједницама, те побољшање квалитета њиховог образовања. Како би квалитет образовања растао потребно је и стално стручно усавршавање наставника, те стога сматрамо да је за нас стручно усавршавања у иностранству од изузетне важности.

Како бисмо ПОВЕЋАЛИ УСПЕШНОСТ УЧЕНИКА СА СЛАБИМ ОСНОВНИМ ВЕШТИНАМА осмислили смо развојни план Школе који укључује едуковане наставнике и стручне сараднике који су довољно мотивисани и едуковани  с развијеним управљачким вештинама и у стању су својим компетенцијама мотивисати ученике са тешкоћама, и не само њих, да појачају своје кључне компетенције. Развојни план школе је торком школске 2016/2017 године допуњен „Планом интернационализације школе“ (Европски развојни план) у склопу којег су дефинисани основни циљеви интернационализације школе у складу са приоритетним областима.

На седници Наставничког већа у јануару 2017. год. донели смо одлуку о попуњавању пројектне пријаве за ERAZMUS+ К1 пројекат мобилности. При попуњавању исте водили смо се потребама Школе како би што ученицима са тешкоћама, али и осталим ученицима укљученим у редовно школовање, омогућили квалитетно образовање на свим нивоима образовања.

Пројекти тим чине: Наташа Парезановић – директор школе, Весна Јевтић – наставник енглеског језика и мр Биљана Марић – координатор пројекта.