Category Archives: вести

План активности за ванредне ученике у августовском испитном року

avgust

РАСПОРЕД  ПОЛАГАЊА  ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У    ___   АВГУСТОВСКОМ____ИСПИТНОМ  РОКУ   шк. 2019/2020.год

ПОДРУЧЈЕ РАДА : ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО      ШКОЛОВАЊЕ ТРАЈЕ  :__4__ године  ;       РАЗРЕД : друга година

ПРЕДМЕТ ДАТУМ И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТА УЧИОНИЦА БРОЈ КАНДИДАТА ИСПИТИВАЧ СТАЛНИ ЧЛАН
Физика 25.8.2020. u 9:00 60 1 Миленија Јоксимовић Весна Остојић

Председник комисије : Љиљана Спарић

РАСПОРЕД  ПОЛАГАЊА  ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У    _августовском  ИСПИТНОМ  РОКУ   шк. 2019/2020.год

ПОДРУЧЈЕ РАДА : ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО      ШКОЛОВАЊЕ ТРАЈЕ  : _1___ године  ;

РАЗРЕД : пети степен

ПРЕДМЕТ ДАТУМ И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТА УЧИОНИЦА БРОЈ КАНДИДАТА ИСПИТИВАЧ СТАЛНИ ЧЛАН
Специјалистички испит 25.8.2020

10,00

66 1 Вучковић Милка Ивановић Лела

Председник комисије   Гордана Вујадиновић

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У АВГУСТОВСКОМ  ИСПИТНОМ РОКУ

Школске 2019/2020. године

ПОДРУЧЈЕ РАДА: ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО

ШКОЛОВАЊЕ ТРАЈЕ: ТРИ и ЧЕТРИ године

РАЗРЕД: ТРЕЋИ

ПРЕДМЕТ ДАТУМ И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТА УЧИОНИЦА Бр. канд. И С П И Т И В А Ч СТАЛНИ ЧЛАН
МАТЕМАТИКА Писмени 17.8. 20. у10 часова

Усмени 18.8.20. у 10 часова

61 1 Зорица Миросављевић Весна Урошевић
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК Писмени 19.8. 20. у10 часова

Усмени 20.8.20. у 11и 30 часова

53 1 Милена Тасић Бојана Станкић
ФИЗИЧКА ХЕМИЈА  ХТТ Усмени 24.8.20. у 10 часова 64 1 Нина  Ерцег Милка Вучковић
ФИЗИЧКА ХЕМИЈА  ХЛ Усмени 24.8.20. у 10 часова 64 1 Милка Вучковић Вишња Жикић
ТЕХНОЛОШКЕ ОПЕРАЦИЈЕ Усмени 20.8.20. у 9 и 30 часова 65 1 Дејан Милојковић Марица Вучуровић
НЕОРГАНСКА ХЕМИЈСКА ТЕХНОЛОГИЈА Усмени 25.8.20. у 10 часова 64 1 Злата Радовановић Гоца Вујадиновић

ПРЕДСЕДНИК  КОМИСИЈЕ Милка Вучковић

РАСПОРЕД  ПОЛАГАЊА  ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У    __августовском  ИСПИТНОМ  РОКУ   шк. 2019/2020.год

ПОДРУЧЈЕ РАДА : ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО      ШКОЛОВАЊЕ ТРАЈЕ  : ___4_ године  ;

РАЗРЕД :IV(четврти)

ПРЕДМЕТ ДАТУМ И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТА УЧИОНИЦА БРОЈ КАНДИДАТА ИСПИТИВАЧ СТАЛНИ ЧЛАН
Математика Писмени  17.8.2020 у 10:00

Усмени      18.8.2020. у 10:00

60 2 Зорица Миросављевић Весна Урошевић
Технологија фармацеутских производа 19.8.2020. у 9:00 64 1 Снежана Жужа Даница Друловић
Контрола квалитета сировина и производа 20.8.2020. у 9:30 64 1 Ерцег Нина Славенка Недић
Прерада и одлагање отпадних вода 20.8.2020. у 11:00 64 1 Милка Вучковић Марица Вучуровић
Електроаналитичке методе 20.8.2020. у 11:30 64 1 Милка Вучковић Миланка Перовић
Аутоматска контрола процеса 21.8.2020. у 9:00 64 1 Драгана Ранковић Дејан Милојковић
Физичка хемија 24.8.2020. у 9:00 64 1 Зорица Ранђић Миланка Перовић
Органска хемијска технологија 24.8.2020. у 11:00 64 1 Даница Друловић Снежана Жужа
Испитивање у технолошкој производњи 25.8.2020. у 11:00 64 2 Лела Ивановић Злата Радовановић
Општа и неорганска хемија 20.8.2020 у 12:15 59 1 Спарић Љиљана Јелена Димитријевић Станојковић
Биологија 21.8.2020. у 10:00 63 1 Славица Авејић Анита С.Пауновић

Председник комисије Анита Павковић

РАСПОРЕД  ПОЛАГАЊА  ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У    АВГУСТОВСКОМ_ИСПИТНОМ  РОКУ   шк. 2019/2020.год

ПОДРУЧЈЕ РАДА : ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО         ШКОЛОВАЊЕ ТРАЈЕ  : _четири___ године  ;

РАЗРЕД : доквалификација

ПРЕДМЕТ ДАТУМ И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТА УЧИОНИЦА БРОЈ КАНДИДАТА ИСПИТИВАЧ СТАЛНИ ЧЛАН
Биологија 21.08.2020. у 10 h 63 2 Авејић Славица Анита С.Пауновић
Физичка хемија 24.08.2020. у 9 h 63 1 Ранђић Зорица Миланка Перовић
Физика 25.08.2020. у 9 h 60 2 + 3условно Миленија Јоксимовић Весна Остојић
Аналитичка хемија 28.08.2020. у 10 h 59 2 + 3условно Татјана Митровић Вишња Жикић
Органска хемија 27.08.2020. у 9 h 59 1 условно Љиљана Спарић Јелена Димитријевић С.
Општа и неорганска хемија 20.08.2020. у 11.45 59 1 Љиљана Спарић Јелена Димитријевић С.
Организација производње 26.08.2020. у 9 h 63 1 условно Марица Вучуровић Марија Ђуровић
Филозофија 31.08.2020. у 10.15 63 1 Светозар Јованчић Наставник из друге школе
Грађанско васпитање 31.08.2020. у 10.30 Каб.грађ 1 Славка Љиљак Светозар Јованчић
Социологија 31.08.2020. у 10.30 Каб.грађ 4 условно Славка Љиљак Виолета Тодоровић

Председник комисије  Даница Друловић

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У _АВГУСТОВСКОМ___ ИСПИТНОМ РОКУ

Школске 2019/2020. године

ПОДРУЧЈЕ РАДА: ПОЉОПРИВРЕДА,ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ    ШКОЛОВАЊЕ ТРАЈЕ: ___III и_IV__________године

РАЗРЕД: ___други___

ПРЕДМЕТ ДАТУМ И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТА УЧИОНИЦА Бр. канд. И С П И Т И В А Ч СТАЛНИ ЧЛАН
Обрада меса 21.8.2020. 11.30ч Кланица „Милан“ Добановци 2 Соња Михајловић Слободан Јовановић
Грађанско васпитање 20.8.2020. 11ч Кабинет грађанског 1 Весна Јевтић Витомир Станковић

ПРЕДСЕДНИК  КОМИСИЈЕ: Катарина Марковић

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У _АВГУСТОВСКОМ___ ИСПИТНОМ РОКУ

Школске 2019/2020. године

ПОДРУЧЈЕ РАДА: ПОЉОПРИВРЕДА,ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ    ШКОЛОВАЊЕ ТРАЈЕ: ____III и IV__________године

РАЗРЕД: ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈА

ПРЕДМЕТ ДАТУМ И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТА УЧИОНИЦА Бр. канд. И С П И Т И В А Ч СТАЛНИ ЧЛАН
Физичка хемија 24.8.2020. у 9:15 50 1 Јасмина Вучковић Богданка Марковић
Прерада меса 21.8.2020. у 8:30 Кланица „Милан“, Добановци 1 Слободан Јовановић Соња Михајловић

ПРЕДСЕДНИК  КОМИСИЈЕ: Соња Додиг

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У _АВГУСТОВСКОМ___ ИСПИТНОМ РОКУ

Школске 2019/2020. године

ПОДРУЧЈЕ РАДА: ПОЉОПРИВРЕДА,ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ    ШКОЛОВАЊЕ ТРАЈЕ: _IV_године

РАЗРЕД: ___IV____

ПРЕДМЕТ ДАТУМ И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТА УЧИОНИЦА Бр. канд. И С П И Т И В А Ч СТАЛНИ ЧЛАН
Математика Писмени 17.8.2020. у 10:00

Усмени, по договору

61 5 Мирјана Митровић Драгана Маринковић
Физичка хемија 24.8.2020. у 9:15 54 3 Јасмина Вучковић Богданка Марковић
Испитивање намирница 26.8.2020. у 9:00 54 1 Марија Ракић Љубомировић Оливера Марковић
Практична настава 20.8.2020. у 11:00 54 3 Марија Ракић Љубомировић, Предраг Новковић Оливера Марковић, Слободан Јовановић
Машине и апарати са аутоматиком 25.8.2020. у 9:00 54 3 Предраг Новковић Слободан Јовановић
Прехрамбена технологија 26.8.2020. у 9:15 54 2 Марија Ракић Љубомировић Оливера Марковић

ПРЕДСЕДНИК  КОМИСИЈЕ: Душица Лончар

РАСПОРЕД  ПОЛАГАЊА  ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У   АВГУСТОВСКОМ    ИСПИТНОМ  РОКУ   шк. 2019./2020.год

ПОДРУЧЈЕ РАДА : ПОЉОПР. ПРОИЗВ. И ПРЕРАДА ХРАНЕ      ШКОЛОВАЊЕ ТРАЈЕ  :    4 године  ;       РАЗРЕД : СВИ (ДОКВАЛИФИКАЦИЈА)

ПРЕДМЕТ

 

ДАТУМ И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТА УЧИОНИЦА БРОЈ КАНДИДАТА ИСПИТИВАЧ СТАЛНИ ЧЛАН
Физика 25. 8. 2020. у  9:00 60 1 Весна Остојић Миленија Јоксимовић
Историја 27. 8. 2020. у  10:00 Каб.грађанског 1 Витомир Станковић Јасмина  Сарић
Грађанско васпитање 20. 8. 2020. у  11:00 Каб.грађанског 3 Славка  Љиљак Витомир Станковић
Социологија 28. 8. 2020. у  10:00 62 2 Славка  Љиљак накнадна информација
Аналитичка хемија 20. 8. 2020.  у  9:00 59 1 Соња Додиг Гордана Рађеновић

Председник комисије : Ивана  Павловић

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У _АВГУСТОВСКОМ_ ИСПИТНОМ РОКУ

Школске 2019/2020. године

ПОДРУЧЈЕ РАДА: ПОЉОПРИВРЕДА,ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ                              ШКОЛОВАЊЕ ТРАЈЕ: ___3 и 4___________године

РАЗРЕД: ___3____

ПРЕДМЕТ ДАТУМ И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТА УЧИОНИЦА Бр. канд. И С П И Т И В А Ч СТАЛНИ ЧЛАН
 

Српски језик и књижевност

Писмени18.8. у 10 h

Усмени 21.8 у12 h

43 1  Јанковић Маја Марковић Катарина
Математика Писмени 17.8 у 10h

Усмени: по договору

61 2 Митровић мирјана Маринковић Драгана
Термодинамика 24.8.у 9h 50 1 Марковић Богданка Вучковић Јасминс
 

Микробиологија

27.8 у 11 h 54 1 Алемпијевић Златица Милошевић Наташа
 

Прехрамбена технологија

26.8 у 11h 54 1 Ракић-Љубомировић Марија Марковић Оливера
Практична настава 20.8.у 11h 54 2 машине: Јовановић С

Прех.Ракић Љуб. Марија

Новковић Предраг

Марковић Оливера

Географија 20.8 у 11 h 50 1 Мићуновић Миљам Ђокић Наташа
Прерада меса 21.8 у 8:30 h Кланица „Милан“, Добановци 1  Јовановић Слободан Михајловић Соња
Тржиште и промет мес. производа 24.8.у 10:00 h 54 1 Слободан Јовановић Соња Михајловић
Производња  пецива, колача и тестенинс 20.8 у 9 h пекара 1 Петровић Данијела Марковић Смиља

ПРЕДСЕДНИК  КОМИСИЈЕ  Алемпијевић Златица

Распоред испита за ванредне ученике у јунском испитном року

РАСПОРЕД  ПОЛАГАЊА  ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У    ЈУНСКОМ ИСПИТНОМ  РОКУ   шк. 2019/2020.год                                                                 

ПОДРУЧЈЕ РАДА : ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО      ШКОЛОВАЊЕ ТРАЈЕ  :__3/4__ године  ;       РАЗРЕД : друга година

ПРЕДМЕТ  ДАТУМ И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТАУЧИОНИЦАБРОЈ КАНДИДАТАИСПИТИВАЧСТАЛНИ ЧЛАН
Српски језик И књижевностПисмени: 12.6.2020 у 10:00 Усмени: 15.6.2020 у 11:00431Виолета Митровић ,УнковићВесна Ивановић, Митровић
Физика16.6.2020 u 9:00601Миленија ЈоксимовићВесна Остојић
Електротехника16.6.2020 u 9:00601Миленија ЈоксимовићВесна Остојић

                                                                                                                                            Председник комисије : Љиљана Спарић

 
РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У ___јунском_ ИСПИТНОМ РОКУ

Школске 2019/2020. године

ПОДРУЧЈЕ РАДА: ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО  

ШКОЛОВАЊЕ ТРАЈЕ: ___3 и 4____године

РАЗРЕД: ___3____

ПРЕДМЕТДАТУМ И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТАУЧИОНИЦАБр. канд.И С П И Т И В А ЧСТАЛНИ ЧЛАН
МатематикаПисмени: 15.6.2020 у 10:00 Усмени, 19.6.2020 у 11:00611Миросављевић ЗорицаБиљана Чеврљаковић
  Електротехника16.6.2020. у 9:00601Јоксимовић МиленијаОстојић Весна
Примена рачунара у технолошкој производњи22.6.2020. у 13.00631Ранковић ДраганаРадовановић Злата
  Социологија22.6.2020 у 11:00632Љиљак СлавкаТодоровић Виолета
  Аналитичка хемија22.6.2020 у 12:45631Митровић ТатјанаЖикић Вишња
  Органска хемија18.6.2020. у 11:00631Спарић ЉиљанаДимитријевић Станојковић Јелена

                                                                                                                                            ПРЕДСЕДНИК  КОМИСИЈЕ  Милка Вучковић

 
РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У ____јунском_____________ ИСПИТНОМ РОКУ

Школске 2019/2020. године

ПОДРУЧЈЕ РАДА: ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО                                                                 ШКОЛОВАЊЕ ТРАЈЕ: ____IV__________године

РАЗРЕД: __четврти_____

ПРЕДМЕТДАТУМ И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТАУЧИОНИЦАБр. канд.И С П И Т И В А ЧСТАЛНИ ЧЛАН
МатематикПисмени 15.6.2020. у 10:00 Усмени, 19.6.2020 у 11:00611Миросављевић ЗорицаЧеврљаковић Биљана
Загађивање и заштита ваздуха15.6.2020. у 9:00651Недић СлавенкаВучуровић Марица
Прерада и одлагање отпадних вода16.6.2020. у 10:00651Вучковић МилкаВучуровић Марица
Органска хемијска технологија19.6.2020. у 10:15651Друловић ДаницаЖужа Снежана
Технологија фармацеутских производа16.6.2020 у 10.30651Жужа СнежанаЂуровић Марија
Контрола квалитета сировина и производа18.6.2020. у 10:00651Ерцег НинаДругловић Даница
Аутоматска контрола процеса22.6.2020. у 16:30651Ранковић ДраганаМилојковић Дејан
Организација пословања15.6.2020. у 10:00651Ђуровић МаријаВујадиновић Гордана
Испитивање у технолошкој производњи22.6.2020. у 14:30651Ивановић ЛелаРадовановић Злата
Биологија12.6.2020 у 11:45501Авејић СлавицаПауновић С Анита
Општа и неорганска хемија18.6.2020. у 11:00651Спарић ЉиљаДимитријевић Станојковић Јелена

                                                                                                                                          ПРЕДСЕДНИК  КОМИСИЈЕ

Анита Павковић

РАСПОРЕД  ПОЛАГАЊА  ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У    __ЈУНСКОМ_______ИСПИТНОМ  РОКУ   шк. 2019/2020.год

ПОДРУЧЈЕ РАДА : ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО ШКОЛОВАЊЕ ТРАЈЕ  : _четири___ године  ;     

РАЗРЕД : доквалификација

ПРЕДМЕТ  ДАТУМ И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТАБРОЈ КАНДИДАТАИСПИТИВАЧСТАЛНИ ЧЛАН
МатематикаПисмени: 15.06.2020. у 10h2Зорица МиросављевићБиљана Чеврљаковић
Усмени: 19.06.2020. у 11h
Руски језикПисмени: 16.06.2020. у 10h1Слатка ВученићЈелена Животић
Усмени: 17.06.2020. у 9h
Биологија12.06.2020. у 11.451Авејић СлавицаАнита С.Пауновић
Инструментална анализа22.06.2020. у 12 h1Ранђић ЗорицаМиланка Перовић
Физичка хемија22.06.2020. у 12.151Миланка ПеровићРанђић Зорица
Контрола сировина и производа18.06.2020. у 10 h1Нина ЕрцегАнита Павковић
Географија15.06.2020. у 10 h1Наташа ЂокићМиљан Мићуновић
Општа и неорганска хемија18.06.2020. у 11 h1Љиљана СпарићЈелена Димитријевић С.
Техничко цртање са машинским елементима16.06.2020. у 10 h1Дејан МилојковићМарија Ђуровић
Музичка уметност19.06.2020. у 10 h1Игор МилијићТамара Комазец

Председник комисије  Даница Друловић

РАСПОРЕД  ПОЛАГАЊА  ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У    __јунском______________    ИСПИТНОМ  РОКУ   шк. 2019/2020.год

ПОДРУЧЈЕ РАДА : ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО      ШКОЛОВАЊЕ ТРАЈЕ  : _1___ године  ;       РАЗРЕД : пети степен

ПРЕДМЕТ  ДАТУМ И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТАУЧИОНИЦАБРОЈ КАНДИДАТАИСПИТИВАЧСТАЛНИ ЧЛАН
Организација рада15.6.2020 у 10,00661Татјана ПајићМарија Ђуровић
Психологија рада18.6.2029 у 12,00661Снежана ПавловићЗлатка Драгутиновић
Мерење и регулација процеса22.6.2020 у 17,30661Драгана РанковићСлавенка Недић

 Председник комисије  Вујадиновић Гордана

РАСПОРЕД  ПОЛАГАЊА  ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У  _јунском__    ИСПИТНОМ  РОКУ  

шк. 2019/2020.год

ПОДРУЧЈЕ РАДА : ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО      ШКОЛОВАЊЕ ТРАЈЕ  : _4___ године  ;       РАЗРЕД :преквалификација

ПРЕДМЕТ  ДАТУМ И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТАУЧИОНИЦАБРОЈ КАНДИДАТАИСПИТИВАЧСТАЛНИ ЧЛАН
Аналитичка хемија22.06.2020. у 12.45641Митровић ТатјанаЖикић Вишња

                                                                                                                       Председник комисије:Ранђић Зорица

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У ____јунском_ ИСПИТНОМ РОКУ

Школске 2019/2020. године

ПОДРУЧЈЕ РАДА: ПОЉОПРИВРЕДА,ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ ШКОЛОВАЊЕ ТРАЈЕ: _____3 и 4_________године

РАЗРЕД: _____други__

ПРЕДМЕТДАТУМ И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТАУчионицаБр. канд.И С П И Т И В А ЧСТАЛНИ ЧЛАН
  Операције и мерења у пекарству15.6.2020. 10 ч431Весна СтојичићСлађана Вукосављевић
  Здравствена безбедност хране22.6.2020. 10 ч432Данијела ПетровићВесна Стојичић
  Објекти и опрема у пекарству18.6. 2020. 10 ч431Весна СтојичићСлађана Вукосављевић
  Енглески језик16.6.2020. 10 ч (п) 17.6. 2020. 10 ч ( у)431Љиљана ГаловићВесна Јевтић
Математика15.6.2020. 10 ч ( п) 19.6.2020. 10 ч (у)433Миријана МитровићДрагана Маринковић
  Припрема јела са жара18.6.2020. 11ч431Сања НиколинСлађана Вукосављевић
  Грађанско васпитање16.6. 2020. 11 ч431Весна ЈевтићВитомир Станковић
  Физика16.6.2020. 9 ч431Весна ОстојићМиленија Јоксимовић
  Физичко васпитање17.6.2020. 10 ч431Зорица ЈоксимовићГоран Вукелић
Верска настава22.6.2020. u 12:30431Срећко ПантелићСлавиша Костић

ПРЕДСЕДНИК  КОМИСИЈЕ Катарина Марковић

 

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У _ЈУНСКОМ___ ИСПИТНОМ РОКУ

Школске 2019/2020. године

ПОДРУЧЈЕ РАДА: ПОЉОПРИВРЕДА,ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ ШКОЛОВАЊЕ ТРАЈЕ: ____IV__________године

РАЗРЕД: ___IV____

ПРЕДМЕТДАТУМ И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТАУЧИОНИЦАБр. канд.И С П И Т И В А ЧСТАЛНИ ЧЛАН
Математика15.6.2020.у 10:00 Усмени 19.6.2020 у 10:00613Митровић МирјанаМаринковић Драгана
  Српски језик и књижевност12.6.2020 у 10:00 Усмени 15.6.2020. у 10:00431Јанковић МајаИвана Жунић
  Енглески језик16.6.2020 у 10:00 Усмени 17.6.2020 у 10:00531Јевтић ВеснаГаловић Љиљана
  Физичка хемија17.6.2020 у 9:00541Вучковић ЈасминаСтојичић Весна
Машине и апарати са аутоматиком18.6.2020. у 10:00541Јовановић СлободанНоваковић Предраг
Испитивање намирница17:6.2020. у 10:00542Ракић Љубомировић МаријаМарковић Оливера
Прехрамбена технологија17.6.2020 у 9:30541Ракић Љубомирови МаријаМарковић Оливера
Технологија слада и пива18.6.2020. у 11:00541Биочанин ДрагишаЛукић Смиљана
Контрола квалитета18.6.2020. у 11:00541Лукић СмиљанаВукосављевић Слађана
Практична настава18:6.2020. у 9:00542Ракић Љубомировић Марија, Јовановић СлободанМарковић Оливера Новковић Предраг
  Предузетништво19.6.2020. у 11:00541Ковачевић ВеснаВукосављевић Слађана

                                                                                                                                                             ПРЕДСЕДНИК  КОМИСИЈЕ: Душица Лончар

РАСПОРЕД  ПОЛАГАЊА  ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У   ЈУНСКОМ    ИСПИТНОМ  РОКУ   шк. 2019./2020.год

ПОДРУЧЈЕ РАДА : ПОЉОПР. ПРОИЗВ. И ПРЕРАДА ХРАНЕ      ШКОЛОВАЊЕ ТРАЈЕ  :    4 године  ;       РАЗРЕД : СВИ (ДОКВАЛИФИКАЦИЈА)

ПРЕДМЕТ  ДАТУМ И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТАУЧИОНИЦАБРОЈ КАНДИДАТАИСПИТИВАЧСТАЛНИ ЧЛАН
Математика: писмени усмени15. 6. 2020. у  10:00 19. 6. 2020. у  10:00611Мирјана МитровићДрагана Маринковић
Историја15. 6. 2020. у  11:00541Витомир СтанковићЈасмина  Сарић
Прехрамбена технологија 2. год.17. 6. 2020. у  9:00541Марија Ракић -ЉубомировићОливера Марковић
Хемија22. 6. 2020.  у  9:30592Соња ДодигГордана Рађеновић

Председник комисије :

Ивана Павловић                                                                                                                          

РАСПОРЕД  ПОЛАГАЊА  ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У    __јунском____    ИСПИТНОМ  РОКУ   шк. 2019/2020.год

ПОДРУЧЈЕ РАДА : ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ      ШКОЛОВАЊЕ ТРАЈЕ  : _4___ године  ;       РАЗРЕД : преквалификација

ПРЕДМЕТ  ДАТУМ И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТАУЧИОНИЦАБРОЈ КАНДИДАТАИСПИТИВАЧСТАЛНИ ЧЛАН
Физичка хемија17.06.2020. у 9:30541Богданка МарковићЈасмина Вучковић

                                                                      Председник комисије: Додиг Соња

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У _______ЈУНСКОМ__________ ИСПИТНОМ РОКУ

Школске 2019/2020. године

ПОДРУЧЈЕ РАДА: ПОЉОПРИВРЕДА,ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ ШКОЛОВАЊЕ ТРАЈЕ: ___3 и 4__године

РАЗРЕД: __3_____

ПРЕДМЕТДАТУМ И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТАУЧИОНИЦАБр. канд.И С П И Т И В А ЧСТАЛНИ ЧЛАН
Српски језик и књижевностПисмени 12.6.2020 у 10:00 Усмени 15.6.2020. у 10:00431Јанковић МајаЖунић Ивана
МатематикаПисмени, 15.6.2020 у 10:00 Усмени 19.6.2020 у 10:00611Митровић МирјанаМаринковић Драгана
Енглески ЈезикПисмени 16.6.2020 у 10:00 Усмени 17.6.2020 у 10:00531Јевтић ВеснаГаловић Љиљана
Физичка хемија17.6.2020 у 9:00501Вучковић ЈасминаСтојичић Весна
Машине и апарати са аутоматиком18.6.2020 у 11:00502Јовановић СлободанНовковић Предраг
Практична настава машине и прехрамбена технологија18.6.2020 у 9:00501Ракић Љубомировић Марија Јовановић СлободанМарковић Оливера Новковић Предраг
  Биохемија22.6.2020 у 13:00504Милошевић НаташаТанасковић Јелена
  Микробиологија15.6.2020 у 10:00502Алемпијевић ЗлатицаМилошевић Наташа
Прехрамбена технологија18.6.2020. у 10:00501Ракић Љубомировић МаријаМарковић Оливера
  Историја15.6.2020 у 11:30501Станковић ВитомирСарић Јасмина
  Социологија22.6.2020 у 10:00502Љиљак СлавкаТодоровић Виолета
Грађанско22.6.2020. у 12:00502Љиљак СлавкаСтанковић Витомир
Физичко васпитање17.6.2020. у 12:00Фискултурна сала1Јоксимовић ЗорицаВукелић Горан
Екологија и заштита животне срдине12.6.2020 у 12:00501Авејић СлавицаСарко Пауновић Анита

                                         ПРЕДСЕДНИК  КОМИСИЈЕ , Златица Алемпијевић

Распоред полагања матурских и завршних испита у јунском испитном року

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ЗАВРШНОГ ИСПИТА ОБРАЗОВНИХ ПРОФИЛА ПЕКАР И МЕСАР У ЈУНСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ, 2019/2020. ГОДИНЕ

 

разред и одељење термин и место Чланови комисије

(наставници)

Члан комисије

(екстерни члан)

задужени помоћни наставник
IIIп1 Среда – петак,

10.6 – 12.6.2020.

од 8.00 часова

прехрамбени кабинет

Јовановић Слободан Палић Драгана Славица Додик /
IIIп2 уторак, 9.6.2020.

од 8.00 часова – школска пекара

Ковачевић Весна

Марковић Смиља

Јордан Радовановић Јосифов Милица
среда, 10.6.2020.

од 8.00 часова – школска пекара

IIIп3 четвртак, 11.6.2020.

од 8.00 часова – школска пекара

Гојковић Тихана

Петровић Данијела

петак, 12.6.2020.

од 8.00 часова – школска пекара

 

Напомена за реализацију завршног испита образовног профила пекар:

Прорачун за израду радних задатака ученици ће реализовати у школској пекари пре почетка практичног рада.

Напомена за реализацију завршног испита образовног профила месар:

Због стања у земљи проузрокованог вирусом Covid-19, школске, 2019.2020. године и немогућношћу одласка код социјалног партнера (погон кланице), завршни испит ће се комплетно реализовати у кабинету образовног профила Месар.

Прорачун за израду другог радног задатка (Б група) реализоваће се у прехрамбеном кабинету пре почетка практичног рада.

Весна Стојичић

Координатор практичне наставе и  помоћник директора

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА МАТУРСКОГ ИСПИТА ОБРАЗОВНОГ ПРОФИЛА ПРЕХРАМБЕНИ ТЕХНИЧАР У ЈУНСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ, 2019/2020. ГОДИНЕ

Разред и одељење Термин и место Чланови комисије

(наставници)

Чланови комисије

(социјални партнер)

Помоћни наставници
IV7 четвртак, 11.6.2020.

од 9.00 часова – школска лабораторија

Драгиша Биочанин

Александра Симић

Златка Јовановић Мирјана Војводић

Тања Лазић

IV8 петак, 12.6.2020.

од 9.00 часова – школска лабораторија

Смиљана Лукић

Данијела Милићевић

 

Напомена за реализацију матурског испита образовног профила прехрамбени техничар:

Решавање блок дијаграма ученици ће реализовати у школској лабораторији после обављеног практичног рада када заврше са прорачуном практичног рада. Дужина времена за обављање радних задатака је прилагођена радним задатцима.

Координатор,

Смиљана Лукић